Vår trafik

Kollektivtrafikförvaltningen planerar för den allmänna kollektivtrafiken i Västmanland. Där ingår både linjelagd busstrafik och anropsstyrd trafik. I Västmanland finns regionaltrafik, stadstrafik och landsbygdstrafik.

Kollektivtrafikförvaltningen i Region Västmanland planerar för den allmänna kollektivtrafiken mellan kommunhuvudorterna inom Västmanland. På uppdrag av kommunerna planerar Kollektivtrafikförvaltningen även den allmänna kollektivtrafiken inom kommunerna.

Regionaltrafik, stadstrafik och landsbygdstrafik

Regionaltrafik är stomlinjer som går mellan kommunhuvudorter inom Västmanland, t.ex. linje 511 mellan Hallstahammar och Västerås.

Stadstrafik är trafik som går inom en tätort. Vi kör stadstrafik på fem orter i Västmanland: Västerås, Arboga, Fagersta, Köping och Sala.

Här kan du läsa mer om stadstrafiken i Arboga.

Här kan du läsa mer om stadstrafiken i Köping.

Vi har även landsbygdstrafik som kör inom den kommunala landsbygden, t.ex. linje 31 mellan Tillberga och Sevalla och linje 63 mellan Sala och Möklinta.

Flextrafik, anropsstyrd trafik och kompletteringstrafik

Flextrafiken i Västerås är ett komplement till den ordinarie linjetrafiken och riktar sig till resenärer som är i behov av korta gångavstånd och ett lugnare tempo. I Västerås är flextrafiken från och med den 31 mars 2022 en del av den allmänna kollektivtrafiken, vilket innebär att den är tillgänglig för alla.

Här kan du läsa mer om flextrafiken i Västerås.

Anropsstyrd trafik körs efter beställningar av resenärerna. Den kan antingen köra efter en tidtabell eller erbjudas inom en tidsram. Anropsstyrd trafik körs där resandet är lågt, och ofta med taxi.

Här kan du läsa mer om anropsstyrd trafik.

Vi ansvarar även för kompletteringstrafiken i Västmanland. Det är en form av kollektivtrafik, som kör på sträckor där det inte finns annan kollektivtrafik i närheten. Trafiken binder ihop sådana platser med en tätort med service. Det är ett komplement till busstrafiken och körs med taxi.

Här kan du läsa mer om kompletteringstrafik.

Skolskjuts

Kommunerna har ansvaret för skolskjutsen inom den egna kommunen. Här kan du läsa mer om skolskjuts inom de olika kommunerna i Västmanland:

Skolskjuts inom Arboga kommun

Skolskjuts inom Fagersta kommun

Skolskjuts inom Hallstahammars kommun

Skolskjuts inom Kungsörs kommun

Skolskjuts inom Köpings kommun

Skolskjuts inom Norbergs kommun

Skolskjuts inom Sala kommun

Skolskjuts inom Skinnskatteberg kommun

Skolskjuts inom Surahammars kommun

Skolskjuts inom Västerås kommun

Olika aktörer inom kollektivtrafiken

Kollektivtrafikförvaltningen är en del av Region Västmanland, som tillsammans med Region Örebro län äger dotterbolaget Svealandstrafiken. Svealandstrafiken kör all kollektivtrafik med buss i Västmanland, och därför är VL:s verksamhet finansierad av både biljettintäkter och skattemedel.

Svealandstrafiken har egna bussar, men kan också på kort och lång sikt ge andra bussföretag i uppdrag att köra för Svealandstrafiken.

Här kan du läsa mer om Svealandstrafiken.

Tågtrafiken i Västmanland trafikeras och planeras av bolagen Tåg i Bergslagen och Mälardalstrafik. Region Västmanland äger bolagen tillsammans med flera av våra närliggande län.

Här kan du läsa mer om Tåg i Bergslagen.

Här kan du läsa mer om Mälardalstrafik.

Res med buss

Här hittar du samlad information kring vad som gäller när du ska resa med buss.

Res med tåg

VL har inga egna tåg, men du kan resa både på buss och tåg med olika biljetter. Här hittar du också länkar till de bolag som kör i Västmanland, samt tidtabeller och trafikinformation.

Köpa biljett

Här hittar du information om hur du gör för att köpa biljett.

Tågbiljetter

Läs mer om tågbiljetter för resor inom Västmanlands län.

Prisguiden

Här kan du se vilka biljetter vi har, och vad de kostar.

Våra hållplatser

Här hittar du alla våra hållplatser sorterade per linje.

Kontakta oss

Har du en synpunkt eller fråga? Kontakta oss gärna via vårt formulär.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många vanliga frågor.