Vår trafik

Kollektivtrafikförvaltningen inom Region Västmanland planerar och utvecklar kollektivtrafiken i Västmanland – både den allmänna kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken.

Mer information om särskild kollektivtrafik i Västmanland hittar du på Region Västmanlands webbplats.

I den allmänna kollektivtrafiken i Västmanland ingår både buss och tåg, och trafiken körs under varumärket VL. Förvaltningen jobbar för att buss och tåg i Västmanland ska komplettera varandra.

Ta tåget när du ska resa långt

Vi vill att tåg ska vara det självklara valet för dig som ska resa längre sträckor till, från och inom Västmanland. Därför jobbar vi för att utveckla och förbättra tågtrafiken på längre sträckor, till exempel mellan kommunhuvudorterna i länet.

Att resa med tåg är ofta smidigare, går snabbare, är mer bekvämt och ger bättre möjlighet för dig att nyttja restiden för arbete eller studier jämfört med andra transportslag. Dessutom bidrar tåg till att fler kan resa per avgång.  

På sträckor mellan kommuner i länet där det inte finns någon tågtrafik eller där tågavgångarna är få kompletterar vi med regional busstrafik – våra 500-linjer. Den regionala busstrafiken är därför anpassad efter tågtrafiken.   

Vissa VL-biljetter gäller även när du reser med tåg i Västmanland. Du kan läsa mer om det på sidan Tågbiljetter.

Ta bussen när du inte ska resa så långt

Vi vill att buss ska vara det självklara valet för dig som ska resa kortare sträckor inom Västmanlands län. Därför jobbar vi för att utveckla och förbättra busstrafiken på kortare sträckor, där det inte finns någon tågtrafik.

Förutom regional busstrafik mellan kommunhuvudorterna kör vi även stads- och landsbygdstrafik.

Stadstrafik är trafik som kör inom en tätort. Vi kör stadstrafik på fem orter i Västmanland: Västerås, Arboga, Fagersta, Köping och Sala.

Landsbygdstrafik är trafik som kör inom den kommunala landsbygden, till exempel linje 31 mellan Tillberga och Sevalla, och linje 63 mellan Sala och Möklinta.

Inom både stads- och landsbygdstrafiken finns linjelagd busstrafik, flextrafik, anropsstyrd trafik och kompletteringstrafik. Mer information om vår busstrafik och hur du reser med våra bussar hittar du på sidan Res med buss.

 

Olika aktörer inom kollektivtrafiken

Busstrafiken i Västmanland körs av Svealandstrafiken, ett dotterbolag som ägs av Region Västmanland och Region Örebro län. Trafiken körs under varumärket VL och all VL:s verksamhet är finansierad av både biljettintäkter och skattemedel.

Tågtrafiken i Västmanland trafikeras och planeras av tre bolag:

  • Mälardalstrafik, som kör tågtrafik under varumärket Mälartåg
  • SJ
  • Tåg i Bergslagen

Tillsammans med andra regioner i närområdet äger Region Västmanland tågbolagen Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen.

Vision, mål och satsningar för kollektivtrafiken i Västmanland

Vår vision är ”Kollektivtrafik för ett livskraftigt Västmanland”. För att nå den visionen strävar vi efter att göra det möjligt för fler att resa kollektivt. Genom att göra kollektivtrafiken smart och användbar bidrar vi till att Västmanland blir en attraktiv region.

Ett av våra mål med kollektivtrafiken i Västmanland är att 30 procent av alla som reser med ett motorfordon ska resa kollektivt.

I Västmanlands regionala trafikförsörjningsprogram finns alla våra mål och satsningar för kollektivtrafiken i Västmanland, där både buss och tåg ingår. Läs mer i den senaste versionen av Västmanlands regionala trafikförsörjningsprogram.

Köpa biljett

Här hittar du information om hur du gör för att köpa biljett.

Tågbiljetter

Läs mer om tågbiljetter för resor inom Västmanlands län.

Prisguiden

Här kan du se vilka biljetter vi har, och vad de kostar.

Våra hållplatser

Här hittar du alla våra hållplatser sorterade per linje.

Kontakta oss

Har du en synpunkt eller fråga? Kontakta oss gärna via vårt formulär.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många vanliga frågor.