Förseningsersättning

Om din resa inte blir som du har tänkt och du inte kommer fram i tid, då kan du ha rätt till förseningsersättning. Använd gärna vårt digitala formulär som gör att hanteringen av din ansökan går smidigare och du får din ersättning snabbare.

Innan du ansöker om förseningsersättning så är det viktigt att du läser villkoren för förseningsersättning.

Du kan ansöka om förseningsersättning digitalt eller via blankett. Använd gärna vårt digitala formulär som gör att hanteringen av din ansökan går smidigare och du får din ersättning snabbare.  

7. Förseningsersättning

Om din resa inte blir som du har tänkt och du inte kommer fram i tid, då har du rätt till förseningsersättning.

Ersättning vid försening

7.1 Förseningsersättningen träder in om din resa blir mer än 20 minuter sen till ditt resmål inom länet och maxersättningen baseras på paragraf 14 i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Det är 1/40 av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken som gäller för det år då resan skulle ha avslutats. Maxersättningen kan justeras för varje år då prisbasbeloppet förändras.

2021:s maxersättningsbeloppet är 1190 kr.

7.2 Enlig 15 § lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) har du som resenär rätt till prisavdrag om en resa är mer än 20 minuter försenad. Du har rätt till prisavdrag med:
      50 procent (%) av det pris som du har betalat för resan, om förseningen är mer än 20 minuter, eller
      75 procent (%) av det pris som du betalat för resan, om förseningen är mer än 40 minuter, eller
      100 procent (%) av det pris som du betalat för resan, om förseningen är mer än 60 minuter

VL ersätter dig med 100 procent från 20 minuters försening. Vi betalar alltid ut minst 50 kr oavsett biljettpris. Ersättningen baseras på värdet av den enskilda resan, om du rest med ett pendlarkort eller länskort beräknar vi resans värde utifrån ett antagande om 34 resor per månad. Vad som gäller om du rest med taxi, privatbil eller annan transport se punkt 7.3.

Ersättning för taxi och privatbil­

7.3 Om du riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till ditt resmål inom länet, på grund av förseningar i trafiken eller brister i vår information, kan du ta taxi, privatbil eller annan transport istället. Taxin beställer du själv. Om du väljer att ta bilen får du milersättning. Ersättningen baseras på Skatteverkets norm för milersättning. Du kan också välja en annan transport till en skälig kostnad. Detta gäller även avgiftsfria resor med VL.

Utbetalning

7.4 All ersättning betalas ut på det sätt som resenären anger i sin ansökan om förseningsersättningen.
7.5 VL står inte för uttagsavgift om du väljer post- eller bankavi istället för konto.

Hur ansöker jag om förseningsersättning?

7.6 Du kan ansöka digitalt, på blankett eller genom att kontakta VL på 0771-22 40 00. Ansökan bör vara hos oss senast två månader efter händelsen. Ansökningar som kommer in efter två månader prövas om det finns särskilda skäl till att ansökan inte har kommit in tidigare.  För mer detaljerad information kring förseningsersättning se Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) som finns som länk i punkt 7.8.

Resenärens rättigheter

7.7 Vill du läsa mer om dina rättigheter som resenär i kollektivtrafiken? Gå in på http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_sv.htm för mer information.

7.8 Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953): https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2015953-om-kollektivtrafikresenarers_sfs-2015-953

Undantag för Förseningsersättning

7.9 Du får inte ersättning för förlorad inkomst eller andra förluster som till exempel brutna anslutningar vid resor utanför TiB trafiksystem, evenemangsbiljetter eller charterresa.
7.10 Förseningsersättningen gäller inte om din planerade bytestid mellan VL-trafiken och annan operatör (buss/tåg) är mindre än 15 minuter, eller om din planerade bytestid mellan två bussar inom VL trafiken är mindre än 5 minuter.
7.11 Om VL har informerat på vl.se om en inställd tur, ändrade tidtabeller eller andra störningar senast 3 dagar innan din resa så görs förseningsbedömningen utifrån den nya informationen. Mer om detta går att läsa under 13 § i Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Fler undantag förseningsersättning

  • Du som reser med avgiftsfri linje eller som reser på skolkort har inte rätt till ersättning för försening.