Res med buss

Här hittar du samlad information kring vad som gäller när du ska resa med buss.

Här kan du läsa om flextrafik, anropsstyrd trafik och kompletteringstrafik. På den här sidan hittar du också annan information som är bra att ha när du ska resa med buss.

Flextrafik, anropsstyrd trafik och kompletteringstrafik

Flextrafiken i Västerås är ett komplement till den ordinarie linjetrafiken och riktar sig till resenärer som är i behov av korta gångavstånd och ett lugnare tempo. 

Här kan du läsa mer om flextrafiken i Västerås.

Stadstrafiken i Köping heter Flexlinjen. För att resa med den behöver du ringa och beställa din resa i förväg. I Köping finns  90 flexpunkter du kan resa emellan. 

Här kan du läsa mer om Flexlinjen i Köping.

Anropsstyrd trafik (T-turer) körs efter beställningar av resenärerna. Den kan antingen köra efter en tidtabell eller erbjudas inom en tidsram. Anropsstyrd trafik körs där resandet är lågt, och ofta med taxi.

Här kan du läsa mer om anropsstyrd trafik.

I Arboga kan du resa med anropsstyrd tätortstrafik. Tätortstrafiken körs med taxi inom en radie på fyra kilometer från Stora Torget. För att resa med den behöver du ringa och beställa din resa i förväg. 

Här kan du läsa mer om anropsstyrd tätortstrafik i Arboga.

Vi ansvarar även för kompletteringstrafiken i Västmanland. Det är en form av kollektivtrafik, som kör på sträckor där det inte finns annan kollektivtrafik i närheten. Trafiken binder ihop sådana platser med en tätort med service. Det är ett komplement till busstrafiken och körs med taxi.

Här kan du läsa mer om kompletteringstrafik.

Skolskjuts

Kommunerna har ansvaret för skolskjutsen inom den egna kommunen. Här kan du läsa mer om skolskjuts inom de olika kommunerna i Västmanland:

Skolskjuts inom Arboga kommun

Skolskjuts inom Fagersta kommun

Skolskjuts inom Hallstahammars kommun

Skolskjuts inom Kungsörs kommun

Skolskjuts inom Köpings kommun

Skolskjuts inom Norbergs kommun

Skolskjuts inom Sala kommun

Skolskjuts inom Skinnskatteberg kommun

Skolskjuts inom Surahammars kommun

Skolskjuts inom Västerås kommun

Du kan inte resa lokalt i Västerås tätort med de regionala linjerna

De regionala linjerna ska gå den rakaste vägen mellan start- och sluthållplats. Därför får du inte resa lokalt inom Västerås tätort på de linjerna, till exempel

  • med linje 514 från Västerås Central mot Surahammar och hoppa av vid hållplats Biskopsgatan.
  • med linje 511 från Hallstahammar mot Västerås Central och hoppa på vid hållplats Erikslund N.

Det gäller alla tresiffriga linjer som börjar med 5 och kör till/från Västerås Central:

  • 511 (Västerås – Hallstahammar)
  • 514 (Västerås – Surahammar)
  • 515 Västerås – Kolbäck – Köping)
  • 569 (Västerås – Sala)

Res med betalkort – i hela länet!

Nu kan du blippa ditt betalkort både när du reser inom en kommun och när du reser i hela länet. Här kan du läsa mer om hur det funkar!

Köpa biljett

Här hittar du information om hur du gör för att köpa biljett.

Prisguiden

Här kan du se vilka biljetter vi har, och vad de kostar.

Våra biljetter

Vi har allt från enkelbiljetter för dig som åker enstaka gånger till periodbiljetter för dig som åker lite oftare.

Våra hållplatser

Här hittar du alla våra hållplatser sorterade per linje.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många vanliga frågor.