Resevillkor för flextrafiken i Västerås

Resevillkoren för flextrafiken i Västerås är ett komplement till VL:s allmänna köp- och resevillkor, och gäller från och med den 31 mars 2022.

1. Ändamål och tillämpning

Flextrafiken i Västerås är en del av den allmänna kollektivtrafiken och är till för alla. Målsättningen med flextrafiken är att öka tillgängligheten inom Västerås tätort för fler resenärer, oavsett om de väljer linjetrafik eller flextrafik. Resenärerna inom området ska ha maximalt 200 meter fågelvägen till närmaste linjehållplats eller flexhållplats.

Flextrafiken är ett komplement till den ordinarie linjetrafiken och riktar sig till resenärer som är i behov av korta gångavstånd och ett lugnare tempo. Bussen har lågt insteg och plats för både sittande, rullstolar och rollatorer. Priserna inom flextrafiken är samma som inom den ordinarie kollektivtrafiken. I flextrafiken kan resenärerna få mer hjälp av föraren än i vanlig kollektivtrafik, till exempel vid på- och avstigning och med i- och urlastning av bagage och hjälpmedel.
Kollektivtrafikmyndigheten fastställer trafikeringsområden, trafikeringstider och priser.

Kollektivtrafikmyndigheten har rätt att förändra dessa och meddelar sådana förändringar i den omfattning som krävs. Villkoren för flextrafiken i Västerås är ett komplement till VL:s ordinarie köp- och resevillkor.

2. Inför resan

För att åka med flextrafiken måste resenären ringa och boka sin resa. Resan kan bokas tidigast 14 dagar före och senast 60 minuter före önskad avresa. Resenären ska vid bokningen uppge om rollator, rullstol, barnvagn eller husdjur ska åka med. Vid bokningen får resenären en preliminär tid för upphämtning, och ungefär 10 minuter innan får resenären ett samtal med en mer exakt tid. Bussen stannar bara på de mötespunkter där någon bokat på- eller avstigning.

På grund av att det finns ett maximalt antal bokningsbara platser går det inte att boka en gruppresa inom skolverksamhet, fritidshem, förskolor eller familjedaghem med flextrafiken.

3. Trafikeringsområden

Flextrafiken trafikeras med mindre bussar och trafikerar tre områden inom Västerås tätort: norr, öster och väster. Resenären blir hämtad och lämnad vid förutbestämda mötespunkter. Tiderna för flextrafiken har en fast ankomsttid och avgångstid i centrum varje timme, där resenären kan byta till ordinarie linjetrafik eller till en annan linje inom flextrafiken. Resan kan ta olika lång tid, beroende på hur många som åker med samma tur och vart de ska inom området. Resan tar dock aldrig mer än en timme.

4. Betalning

Inom flextrafiken gäller samma priser och biljetter som inom den allmänna kollektivtrafiken. Det går inte att köpa biljett ombord, utan resenärer behöver ha en giltig biljett innan resan. Resenären aktiverar sin biljett genom att blippa den ombord på bussen. Som giltig biljett räknas alla VL:s biljetter, och andra biljetter som har godkänts av Kollektivtrafikmyndigheten.

5. Under resan

5.1 Resa med rollator, rullstol och barnvagn

Resenärer inom flextrafiken reser i mån av plats. Det gäller även den som reser med rollator, rullstol eller barnvagn, där det av utrymmesskäl finns särskilda begränsningar. Den som reser med rollator ska inte sitta på rollatorn under resan. Barnvagn och rullstol ska placeras på särskilt anvisad plats, vara bromsade vid färd och vara fastlåsta vid fastsättningsanordning. Resenärer som reser med barnvagn ansvarar själva för uppsikt över barnvagn och barnets säkerhet under resan.

För att en rullstol ska få tas med i flextrafiken gäller dessa mått:

  • Totallängd: max 120 cm
  • Totalbredd (mätt på bredaste ställe): max 70 cm
  • Totalvikt (rullstol inklusive resenär): max 300 kg (enligt Svensk Kollektivtrafiks rekommendationer)

På rullstolen bör fästpunkter eller fästöglor vara uppmärkta. De ska spännas fast i fordonets fästanordningar. Trehjuliga rullstolar är inte tillåtna ombord, på grund av vältrisk.

5.2 Bagage

Resenärer får ta med sig två bagage, förutsatt att resenären utan besvär kan bära sitt bagage till och från fordonet. Bagaget får inte skymma sikten för föraren, vara brandfarligt eller explosivt, hindra föraren eller andra resenärer, ta upp sittplatser, blockera utrymningsvägar eller på andra sätt påverka säkerheten ombord. Det är upp till föraren att avgöra vad som är alltför skrymmande eller medför fara för säkerheten ombord. Resenären ansvarar för sitt bagage och blir betalningsskyldig om bagaget orsakar skador på bussen, personal, andra resenärer eller andra resenärers egendom.

5.3 Husdjur

Resenärer som vill ta med sig djur på resan ska meddela det när resan bokas. Mindre husdjur eller en tjänstehund får tas med kostnadsfritt, så länge djuret inte stör andra resenärer. Djuren ska vara kopplade, eller sitta i väska eller bur. Resenär med djur ansvarar för djuret och kan bli avvisad från bussen om djuret stör medresenärer eller personal. Pälsdjur ska placeras på särskilt anvisad plats.

5.4 Service från föraren

När det behövs ska föraren hjälpa till vid på- och avstigning och vid i- och urlastning av bagage och hjälpmedel. Föraren får inte lämna fordonet utan uppsikt.