Tidtabellsändringar

Här samlar vi alla förändringar som sker i våra tidtabeller, både i samband med tidtabellsskifte och under årets gång.

Vid varje tidtabellsskifte tar vi bort gamla förändringar så att listan hålls aktuell.

Förändringar i busstrafiken 16 augusti 2021

Länstidtabellen

Linje 120, 130 och 131

Busstrafiken i Hallstahammar och Surahammar har sedan många år körts på uppdrag av respektive kommun. Nu ska VL ta över och köra trafiken i kommunerna från och med 16 augusti. Trafiken i Hallstahammar och Surahammar har tidigare hetat Brukslinjen, men nu får trafiken tre nya namn:

  • Linje 120 – Linjesträckning: Hallstahammar - Kolbäck – Borgåsund
  • Linje 130 – Linjesträckning: Virsbo - Ramnäs – Surahammar
  • Linje 131 – Linjesträckning: Virsbo, Felingvägen - Virsbo, järnvägsstationen

Linje 54

Linjen trafikeras endast av två anropsstyrda turer i vardera riktningen.

Linje 55

Minutjusteringar.

Linje 82

Eftermiddagsturerna mellan ca kl 13.00 och 15.10 kommer att starta måndag - fredag från Mariaskolan. Även minutsjusteringar.

Linje 83

Minutjusteringar.

Linje 84

Minutjusteringar.

Linje 500

Minutjusteringar.

Arbogalinjen

En eftermiddagstur tas bort.

Fagerstalinjen

Fagerstalinjen återgår att trafikera Västanforskyrka och Övre och Nedre Ringvägen mellan ca. kl 09.00 och 14.30.

 

Stadstidtabellen

Inga förändringar i stadstidtabellen.

Linje 11, 12 och 13

Linje 11, 12 och 13 fortsätter att vara inställda och kommer inte att komma tillbaka. Nya linjer planeras till december 2021. Mer information kommer.

Förändringar i busstrafiken 14 juni 2021

Länstidtabellen

Linje 54, 55, 81, 85, 86, 87, 550A, 550B och 551

Minutjusteringar.

Arbogalinjen

Minutjusteringar. Avgången kl 14.24 från Teknikparken tas bort.

Fagerstalinjen

Minutjusteringar. Fagerstalinjen kör samma linjesträckning som förra sommaren via Västanfors kyrka och Ringvägen. Linjen kommer att trafikera hållplatserna Soliden, Västanfors k:a, Lindgården, Kyrkvägen samt Ringvägen nedre och Ringvägen övre.  

Linje 500

Minutjusteringar. Ny avgång kl 05.12 från Norberg (passar tåget).

Stadstidtabellen

Inga förändringar i stadstidtabellen.

Linje 1-6 och 21

Tidtabellerna för linjerna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 21 finns tillgängliga till och med 4 juli. Från och med 5 juli trafikerar linjerna Västerås city igen och en ny tidtabell gäller. Tidtabellerna för perioden 5 juli-15 augusti för dessa linjer kommer att finnas tillgängliga 14 juni.

Linje 11, 12 och 13

Linje 11, 12 och 13 fortsätter att vara inställda och kommer inte att komma tillbaka. Nya linjer planeras till december 2021. Mer information kommer.

Linje 31, 32, 33 och 36

Vi påminner om att linje 31, 32, 33 och 36 är anropsstyrda under sommaren. Det innebär att om du vill resa med de linjerna ringer du och bokar din resa minst 60 minuter innan du ska åka på telefonnummer 020-21 21 21.

Ladda ner tidtabell

Här kan du söka din busstidtabell och ladda ner den till din mobiltelefon eller dator.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många vanliga frågor.