Tidtabellsändringar

Här samlar vi alla förändringar som sker i våra tidtabeller i samband med tidtabellsskifte.

Vid varje tidtabellsskifte tar vi bort gamla förändringar så att listan hålls aktuell.

Förändringar i busstrafiken från den 21 augusti 2023

Måndag den 21 augusti börjar en ny tidtabell att gälla för vår busstrafik. I samband med det sker också en del förändringar i trafiken. Här har vi samlat alla förändringar som sker när hösttidtabellen börjar gälla.

De nya tidtabellerna finns att ladda ner och skriva ut på sidan Ladda ner tidtabell, på vl.se. Tänk på att det ligger dubbla tidtabeller, så att du väljer rätt datum.

Länstidtabellen

Linje 49

Trafiken för linjen drar igång igen efter sommarens uppehåll, vilket innebär att du kan resa med linjen igen från och med den 21 augusti 2023.

Linjen får en ny hållplats mellan hållplats Nåberga och V Eknö. Den nya hållplatsen heter V Nåberga. Från och med den 21 augusti kan du söka resa till eller från den nya hållplatsen i vår reseplanerare på vl.se och i VL-appen.

Ny hållplats_V Nåberga.png

Den gula markeringen på kartan visar den nya hållplatsen på linje 49.

 

Linje 60

Hållplats Hov på linje 60 tas bort när hösttidtabellen börjar gälla. Det innebär att du inte kommer att kunna resa till och från hållplats Hov från och med den 21 augusti 2023. Du som vill resa till eller från hållplats Hov hänvisas i stället till hållplats Åby.

Kartan visar hur linje 60 kör från och med den 21 augusti.

Hallplats_Hov_borttagen_230821.png

 

Linje 61

Hållplats Stävre på linje 61 i riktning mot Västerfärnebo flyttas ungefär 30 meter när hösttidtabellen börjar gälla. Kartan nedan visar var hållplatsen placeras från och med den 21 augusti.

Flyttad hållplats_Stävre.png

Den gula markeringen på kartan visar ny placering för hållplats Stävre.

Förstärkningsbussen på linje 61 med avgång klockan 07:15 från Salbohed till Sala tas bort. Det innebär att det bara är en buss som kör från Salbohed till Sala klockan 07.15, i stället för två som tidigare.

 

Linje 63

Linjen kör till Bännbäck – Vivastbo, norr om Möklinta, igen när hösttidtabellen börjar gälla.

Linjen får en ny hållplats mellan hållplatserna Bännbäck och Forsbo Östra. Den nya hållplatsen heter V Bännbäck. Från och med den 21 augusti kan du söka resa till eller från den nya hållplatsen i vår reseplanerare på vl.se och i VL-appen.

Ny hållplats V Bännbäck.png

Den gula markeringen på kartan visar ny placering för hållplats V Bännbäck.

Linje 63 får en förstärkningsbuss på skoldagar med avgång 07.32 från Broddbo till Sala. Det innebär att två bussar kommer att avgå 07.32 från Broddbo till Sala, eftersom det ofta är fullt på bussen med den avgången. 

 

Linje 64

Trafiken för linjen drar i gång igen efter sommarens uppehåll, vilket innebär att du kan resa med linjen igen från och med den 21 augusti 2023. 

Hållplats Hov på linje 64 tas bort när hösttidtabellen börjar gälla. Det innebär att du inte kommer att kunna resa till och från hållplats Hov från och med den 21 augusti 2023. Du som vill resa till eller från hållplats Hov hänvisas i stället till hållplats Åby.

Hallplats_Hov_borttagen_230821.png

Kartan visar hur linje 64 kör från och med den 21 augusti.

 

Linje 66, 83, 84, 131, 461, 464, 467 och Silverexpressen

Trafiken för linjerna drar igång igen efter sommarens uppehåll. Det innebär att du kan resa med linjerna igen från och med den 21 augusti 2023. 

 

Linje 65

Linjen stannar vid hållplatserna Lugnet, Vad, Vallrum och Hallsta vsk igen när hösttidtabellen börjar gälla. 

 

Linje 511

Hållplats Västeråsvägen, i riktning mot Västerås, flyttas till en nybyggd, tillgänglighetsanpassad hållplats enligt kartan nedan.

Ny hållplats_Västeråsvägen.png

Från och med den 21 augusti stannar linje 511 inte vid hållplatsen på Brånstaleden. Du som vill resa till eller från hållplats Västeråsvägen i riktning mot Västerås hänvisas i stället till den nya hållplatsen på Västeråsvägen. 

Linje 569

Linjen får extraturer på morgonen och eftermiddagen, på vardagar. Det innebär att linje 569 får halvtimmestarfik på morgonen och eftermiddagen på vardagar.

Extraturerna sätts in för att underlätta pendling till jobb och skola mellan Sala och Västerås, eftersom tågtrafiken inte fungerar som planerat.

Förändringar i busstrafiken från den 19 juni 2023

Måndag den 19 juni börjar en ny tidtabell att gälla för vår busstrafik. I samband med det sker också en del förändringar i trafiken. Här har vi samlat alla förändringar som sker när sommartidtabellen börjar gälla.

De nya tidtabellerna som gäller för sommaren finns att ladda ner och skriva ut på sidan Ladda ner tidtabell, på vl.se.

Tänk på att det ligger dubbla tidtabeller, så att du väljer rätt datum.

Länstidtabellen

Linje 49, 64, 66, 83, 84, 131, 461, 464, 467 och Silverexpressen

Linjerna tar ett sommaruppehåll, vilket innebär att du inte kan resa med linjerna från och med den 19 juni till och med den 20 augusti 2023. När hösttidtabellen börjar gälla, den 21 augusti, drar trafiken för linjerna i gång igen.

 

Linje 63

Linjen kör inte till Bännbäck – Vivastbo, norr om Möklinta, under sommaren. Hållplats Åsgårdsvägen blir vändhållplats från och med den 19 juni till och med den 20 augusti. När hösttidtabellen börjar gälla, den 21 augusti, kör linjen till Bännbäck – Vivastbo igen.

 

Linje 65

Linjen stannar inte vid hållplatserna Lugnet, Vad, Vallrum och Hallsta vsk under sommaren. När hösttidtabellen börjar gälla, den 21 augusti, stannar linjen vid samtliga hållplatser igen.

 

Linje 81 och 82

Linje 81 och 82 är anropsstyrda under sommaren. Det innebär att du som vill resa med de linjerna ringer och bokar din resa minst en timme innan avfärd på telefonnummer 020-21 21 21.

 

Linje 569

Linjen återgår till timmestrafik på morgonen och eftermiddagen, på vardagar. De extraturer som sattes in på linje 569 under hösten 2022 tas bort under sommaren.

Extraturerna sattes in för att underlätta pendling till jobb och skola mellan Sala och Västerås, eftersom tågtrafiken inte fungerat som planerat.

När hösttidtabellen börjar gälla, den 21 augusti, sätts extraturerna in igen.

 

Stadstidtabellen Västerås

Linje 4

Hållplats Vallbyleden, där linje 4 stannar, byter namn till Ansgars gränd. Arbetet med att ändra namn på den fysiska hållplatsen, linjekartor, i våra tidtabeller och system sker successivt och planeras vara helt klart den 19 juni, när sommartidtabellen börjar gälla.

Från och med den 19 juni finns det nya hållplatsnamnet i vår reseplanerare på vl.se och i VL-appen. Du som vill resa från eller till hållplats Vallbyleden söker då på hållplats Ansgars gränd i stället.

 

Linje 22

Hållplats Gäddeholm vsk tas bort när sommartidtabellen börjar gälla. Det innebär att du inte kommer att kunna resa till och från hållplats Gäddeholm vsk från och med den 19 juni 2023. Resenärer hänvisas till hållplatserna Hagbyholm och Ymergatan.

Karta över hållplats Gäddeholm vsk som tas bort den 19 juni 2023.

Kartan visar förändringen på linje 22 från och med den 19 juni.

 

Linje 25

Hållplats Sätervägen, där linje 25 stannar, byter namn till Betesvägen. Arbetet med att ändra namn på den fysiska hållplatsen, linjekartor, i våra tidtabeller och system sker successivt och planeras vara helt klart den 19 juni, när sommartidtabellen börjar gälla.

Från och med den 19 juni finns det nya hållplatsnamnet i vår reseplanerare på vl.se och i VL-appen. Du som vill resa från eller till hållplats Sätervägen söker då på hållplats Betesvägen i stället.

 

Linje 31, 32 och 36

Linjerna 31, 32 och 36 är anropsstyrda under sommaren. Det innebär att du som vill resa med de linjerna ringer och bokar din resa minst en timme innan avfärd på telefonnummer 020-21 21 21.

 

Ny tidtabell för tåg

Den 19 juni 2023 byter även Mälartåg till sommartidtabell. Du hittar tidtabeller för tåg i Västmanland på tågbolagens webbplatser:

Förändringar i busstrafiken från den 11 december 2022

Du kan ladda ner och skriva ut de nya tidtabellerna på sidan Ladda ner tidtabell.

Länstidtabellen

Linje 49

Avgång klockan 14.50 från hållplats Kaplansgatan på linje 49 tas bort.

Linje 53

Från och med den 11 december läggs linje 53 ner. Linjen, som kör sträckan Kungsör – Torpa, är anpassad efter skolorna i Kungsör för att skolornas elever ska kunna ta sig till och från skolan.

Kungsörs kommun har beslutat att linjerna ska läggas ner och ersättas med skolskjuts för de elever som är i behov av det.

Mer information hittar du på Kungsörs kommuns webbplats.

Linje 54 och 55

Från och med att vintertidtabellen börjar gälla stannar linjerna 54 och 55 vid samma läge vid Arboga resecentrum. Båda linjerna är anropsstyrda och kommer från och med den 11 december 2022 att stanna vid läge B. Du hittar den nya hållplatslägeskartan på sidan Hållplatskartor

Tänk på att den gamla kartan gäller till och med den 10 december 2022. 

Linje 63 och 64

När vintertidtabellen börjar gälla, den 11 december 2022, kommer linjerna 63 och 64 inte längre att stanna vid hållplats Möklinta skola, i Sala kommun. 

Från och med den 11 december kommer linje 64 istället att stanna vid hållplats Åsgårdsvägen, som ligger närmare Kyrkskolans tillfälliga modulskola i Möklinta. Linje 63 kommer även i fortsättningen att stanna vid hållplats Åsgårdsvägen. 

Kartan nedan visar förändringen från och med den 11 december 2022.

Hållplats-Möklinta-skola-borttagen.png

 

Linje 85

Linje 85, som kör sträckan Norberg – Kärrgruvan – Norberg, får ett nytt upplägg utan anropsstyrd trafik.

Det innebär att:

  • alla T-turer i tidtabellen tas bort.
  • linjen får nya avgångstider.
  • den sista bussen går från Norbergs busstation klockan 17.20 på vardagar och klockan 13.45 på helger.

Linje 86

Linje 86, som kör sträckan Norberg - Karbenning – Västerfärnebo, får ett nytt upplägg utan anropsstyrd trafik.

Det innebär att:

  • alla T-turer i tidtabellen tas bort.
  • linjen får nya avgångstider. 
  • den sista bussen från Norberg går klockan 17.35.
  • den sista bussen från Västerfärnebo går klockan 18.14.

Linje 87

Från och med den 11 december läggs linje 87 ner. Linjen, som kör sträckan Norberg – Flängan – Karsbo, är anpassad efter skolorna i Norberg för att skolornas elever ska kunna ta sig till och från skolan.

Norbergs kommun har beslutat att linjen ska läggas ner och ersättas med skolskjuts för de elever som är i behov av det.

Mer information om skolskjuts finns på Norbergs kommuns webbplats.

Linje 252

Från och med den 11 december läggs linje 252 ner. Linjen, som kör sträckan Kungsör – Skäftruna – Arboga, är anpassad efter skolorna i Kungsör för att skolornas elever ska kunna ta sig till och från skolan.

Kungsörs kommun har beslutat att linjen ska läggas ner och ersättas med skolskjuts för de elever som är i behov av det.

Mer information om skolskjuts i Kungsör finns på kommunens webbplats.

Stadstidtabellen Västerås

Linje 22

Sedan en tid tillbaka har hållplats Irsta på linje 22 haft en tillfällig hållplats på grund av vägarbete. I samband med att vintertidtabellen börjar gälla stannar bussen vid ordinarie hållplats igen.

Hållplats Sveaborgsvägen på linje 22 trafikeras igen när vintertidtabellen börjar gälla. Sedan en tid tillbaka har hållplatsen varit avstängd på grund av vägarbete. Från och med den 11 december stannar linje 22 vid hållplats Sveaborgsvägen igen, i båda riktningarna.

Linje 22 och 25

Hållplats Hagbyholm i riktning mot centrum på linjerna 22 och 25 får nytt läge från och med den 11 december 2022. För att kunna förbättra hållplatsens tillgänglighet har hållplats Hagbyholm flyttats enligt kartan nedan.

Hållplats-Hagbyholm-221107.jpg

 

Ladda ner tidtabell

Här kan du söka din busstidtabell och ladda ner den till din mobiltelefon eller dator.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många vanliga frågor.

Förändringar i busstrafiken från den 21 augusti 2023