Tidtabellsändringar

Här samlar vi alla förändringar som sker i våra tidtabeller, både i samband med tidtabellsskifte och under årets gång.

Vid varje tidtabellsskifte tar vi bort gamla förändringar så att listan hålls aktuell.

Förändringar i busstrafiken 14 juni 2021

Länstidtabellen

Linje 54, 55, 81, 85, 86, 87, 550A, 550B och 551

Minutjusteringar.

Arbogalinjen

Minutjusteringar. Avgången kl 14.24 från Teknikparken tas bort.

Fagerstalinjen

Minutjusteringar. Fagerstalinjen kör samma linjesträckning som förra sommaren via Västanfors kyrka och Ringvägen. Linjen kommer att trafikera hållplatserna Soliden, Västanfors k:a, Lindgården, Kyrkvägen samt Ringvägen nedre och Ringvägen övre.  

Linje 500

Minutjusteringar. Ny avgång kl 05.12 från Norberg (passar tåget).

Stadstidtabellen

Inga förändringar i stadstidtabellen.

Linje 1-6 och 21

Tidtabellerna för linjerna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 21 finns tillgängliga till och med 4 juli. Från och med 5 juli trafikerar linjerna Västerås city igen och en ny tidtabell gäller. Tidtabellerna för perioden 5 juli-15 augusti för dessa linjer kommer att finnas tillgängliga 14 juni.

Linje 11, 12 och 13

Linje 11, 12 och 13 fortsätter att vara inställda och kommer inte att komma tillbaka. Nya linjer planeras till december 2021. Mer information kommer.

Linje 31, 32, 33 och 36

Vi påminner om att linje 31, 32, 33 och 36 är anropsstyrda under sommaren. Det innebär att om du vill resa med de linjerna ringer du och bokar din resa minst 60 minuter innan du ska åka på telefonnummer 020-21 21 21.

Förändringar i busstrafiken 13 december 2020

Stadstidtabellen

Linje 1 (Skälby – Bjurhovda)

Avgångarna från Skälby och från Bjurhovda till Centralen kl 05.15 och 05.45 tas bort på grund av få resenärer.

Linje 2 (Norra Gryta – Björnö)

Avgångarna från Norra Gryta och från Björnön till Centralen kl 05.15 och 05.45 tas bort på grund av få resenärer.

Vardagar efter kl 06.00 kommer varannan avgång att vända vid Hamre och varannan avgång kör ut till Björnögården. Hållplatserna nedan får trafik var 20:e minut (kvällstid var 30:e minut). Ingen förändring under helger då alla avgångar kör ut till Björnögården.

Hållplatser som får färre avgångar än idag:
 • Björnögården
 • Granbo
 • Björnöbron
 • Pilotgatan
 • Flottiljgatan
 • Eskadergatan
 • Edströmska gymnasiet

Linje 3 (Erikslund – Flygplatsen)

På vardagar blir det tätare avgångar under morgon och eftermiddag;
från var 10:e minut till ett intervall på 7,5 minuter.

Linje 21 (Skultuna-Tillberga)

På vardagar blir det tätare avgångar under morgon och eftermiddag;
från var 20:e minut till var 15:e minut.

Linje 32 (Lagersberg – Västerås)

Linjens ändhållplats Törunda kommer att flyttas till hållplats Gruffet. Anledningen är att väg 56 mellan Västjädra och Kvicksund ska byggas om med start under hösten/vintern 2020 och ett antal hållplatser efter vägen kommer att tas bort permanent i samband med det:

 • Törunda (hållplatsen blir kvar och trafikeras även fortsättningsvis av linje 515)
 • Matsäcksvilan
 • Löpdal
 • Ekbacken

Resenärer från hållplatserna Matsäcksvilan, Löpdal och Ekbacken hänvisas till hållplatserna Gruffet (linje 32) eller Törunda (linje 515).

Linje 11, 12 och 13

Linje 11, 12 och 13 fortsätter att vara inställda tills vidare.

Länstidtabellen

Linje 54

Hållplats Fellingsbrovägen tas bort permanent. Minutjustering på vissa avgångar.

Linje 56

Linjen läggs ner 13 december 2020. Följande hållplatser tas bort permanent:
 • Skärsjön
 • Gunnilbo vsk
 • Färna
 • Färna Södra
 • Getbro gård
 • Täppan
 • Västansjö
 • Donmora
 • Berga vsk
 • Fallet
 • Larsbo
 • Lugnet
 • Hembygdsgården
 • Bysala
 • Bysalatorp
 • Bråten
 • Solmyra vsk
 • Kronoborg
Följande hållplatser trafikeras inte av linje 56 från och med 13 dec:
 • Skinnskatteberg jvstn - trafikeras av linje 81, 500 och 550A
 • Klockarberget - trafikeras av linje 81 och 550A
 • Sotvretsvägen - trafikeras av linje 81 och 550A
 • Ö Ringvägen - trafikeras av linje 550A
 • Borntorpet - trafikeras av linje 550A
 • Hyttvägen - trafikeras av linje 550A
 • Folkhögskolan - trafikeras av linje 550A
 • Hed - trafikeras av linje 550A
 • Bernshammar - trafikeras av linje 550A

Linje 81

 • Avgångarna från Skinnskatteberg kl 07.30 och 18.38 tas bort.
 • Avgången från Riddarhyttan kl 07.55 tas bort.
 • De anropsstyrda avgångarna på lördagar och söndagar från Skinnskatteberg kl 15.30 och från Riddarhyttan kl 10.35 tas bort.

Linje 85

Några avgångar går via Centralskolan. Minutjusteringar på vissa avgångar.

Linje 86 och 87

Några avgångar går via Centralskolan.

Linje 500, 550A och 550B

Minutjusteringar på vissa avgångar.

Tidtabeller på hållplatserna

Förändringar har skett fort i och med coronapandemin. Vi har inte haft möjlighet att hålla tidtabellerna i tryck uppdaterade, de har därför tillfälligt varit borttagna från alla hållplatser. Men de sätts upp igen till tidtabellsbytet 13 december.

Förändringar i tågtidtabellen

För tidtabeller och löpande trafikinformation om tågen gå in på www.sj.se

Ladda ner tidtabell

Här kan du söka din busstidtabell och ladda ner den till din mobiltelefon eller dator.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många vanliga frågor.