Ansökan om skolkort

Du behöver ansöka för varje läsår men behåller ditt skolkort för varje år. Om du blir godkänd laddas kortet automatiskt inför varje läsår.  

Vill bli kontaktad via sms

Fyll i ditt mobilnummer om du vill bli kontaktad via sms.

Skicka ansökan

Läs och godkänn villkoren om hantering av personuppgifter och sedan trycker du på skicka. Klart!

Vänd dig direkt till din hemkommun om:

  • Du är folkbokförd utanför Västmanland
  • Du studerar i särskoleform
  • Du har skyddad identitet

Ansök på blankett om du:

  • Du saknar personnummer
  • Du har ett LMA-nummer
  • Du vill ansöka för ett annat läsår än det som är angivet på formuläret
  • Du har problem med att ansöka digitalt

Ansökningsblankett skolkort >>

Fält markerade med * är obligatoriska.

Fyll i alla obligatoriska fält, märkta med *

Fyll i personnummer enligt ÅÅMMDD-XXXX.
Välj vilken skola du går på eller ansöker för.

Jag ansöker för: 2021/2022

Fyll i mejladress enligt anvandarnamn@doman.se.

Du har glömt att klicka i att du godkänner våra villkor.

Villkor

Villkor för behandling av personuppgifter

VL/Kollektivtrafikförvaltningen, Ängsgärdsgatan 12, 721 30 Västerås. kundcenter.vl@regionvastmanland.se, Växel 021-17 30 00. Org.nr: 232100-0172

För att kunna behandla din ansökan om fria skolresor behöver VL behandla dina personuppgifter. De uppgifter vi samlar in och behandlar är personnummer, namn, adress, emailadress och aktuell skola.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast behandlas av oss inom företaget och av respektive kommun samt endast för ändamålet ansökan om skolkort.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Om du inte samtycker till dessa villkor så kan du istället göra din ansökan genom att skicka in blanketter. Blankett för skolkortsansökan >>

Jag samtycker till att VL behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.