Kartor

Här hittar du kartor över vår busstrafik. Det finns linjekartor, zonkarta och kartor över stora bytespunkter.

Förändringar från den 30 januari

Den 30 januari 2022 gör vi en del förändringar kring våra biljetter, priser och zoner. Du kan läsa mer om vad förändringarna innebär på sidan Nya biljetter, priser och zoner.

Linjekartor

Här hittar du kartor för linje 1-36 som visar linjesträckning och hållplatser.

Zonkarta

Västmanland är uppdelat i olika prisområden - zoner. I länet finns sex stycken kommunzoner och fem tätortszoner.

Hållplatskartor

Vi har hållplatskartor för några stora bytespunkter. De visar från vilket hållplatsläge bussarna går från.