Kartor

Här hittar du kartor över vår busstrafik. Det finns linjekartor, zonkarta och kartor över stora bytespunkter.

Linjekartor

Här hittar du kartor för linje 1-36 som visar linjesträckning och hållplatser.

Zonkarta

Västmanland är uppdelat i olika prisområden - zoner. I länet finns sex stycken kommunzoner och fem tätortszoner.

Hållplatskartor

Vi har hållplatskartor för några stora bytespunkter. De visar från vilket hållplatsläge bussarna går från.