Tillgänglighet

Här hittar du den samlade informationen kring tillgänglighet.

Hållplatser 

I dagsläget kan vi inte redovisa tillgängligheten på alla våra hållplatser. Det går att titta på hållplatsen i Google maps, men bilderna som visas där är inte alltid aktuella. 

Många hållplatser i Västerås kommun är tillgänglighetsanpassade och alla hållplatser som byggs om tillgänglighetsanpassas.

Det finns punktskrift på alla våra hållplatser vid tidtabellerna som hänvisar till vl.se och vår kundservice för dig som behöver hjälp. 

Fordon 

I alla våra bussar finns det speciell plats för rullstolar. I mån av plats får barnvagn, rullator och rullstol tas med utan extra avgift och måste då stå på anvisad plats. Alla dessa samsas om samma utrymme, och ingen har företräde framför någon annan.  

Vi tar emot rullstolar med följande maxmått 

  • Totallängd: 1 200 millimeter 
  • Totalbredd (mätt på bredaste stället): 700 millimeter
  • Vikt: 300 kg (stol + resenär) enligt Svensk Kollektivtrafiks rekommendationer.  

Trehjuliga rullstolar är inte tillåtna ombord på grund av vältrisk. 

Om du har allergier så reser djur i den bakre delen av bussen. 

Stationer 

Tillgänglighet på olika tågstationer ansvarars av den som äger stationen. Jernhusen äger många av stationerna i Sverige. På dinstation.se kan du hitta information om tillgängligheten på dessa stationer.

vl.se

Kakor på VL:s webbplats

För att vi ska kunna analysera besöksstatistik. Alla IP-adresser döljs (maskas). Det går inte att koppla en individ till vår besöksstatistik.
För att temporärt och anonymt hantera funktioner på webbplatsen.

Hur du undviker cookies

Om du vill undvika cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare:
Du kan välja att neka alla kakor eller att bli tillfrågad när en hemsida försöker spara en kaka på dator.

Om du har ett Google-konto kan du välja bort användningen av DoubleClick-cookien för intressebaserad annonsering via annonsinställningarna.

För mer information om lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det. Länk till anmälan under länkar här på sidan.

Hur vi testat webbplatsen

Axess Lab har gjort en oberoende granskning av vl.se. Senaste bedömningen gjordes den 30 oktober 2020. Du hittar vår tillgänglighetsdeklaration under länkar här på sidan.

Granskningsmetod

Vl.se har granskats utifrån de internationella riktlinjerna för tillgänglighet (WCAG) 2.1.

Utöver att ha bedömt webbplatsen utifrån riktlinjerna, har vl.se även:

  • Testats med flera olika hjälpmedel
  • Testats med flera olika verktyg för att mäta tillgänglighet, som Ace It, aXe, and Accessibility developer tools.
  • Bedömts utifrån den övergripande användarupplevelsen som innefattas av den visuella och kognitiva aspekter av tillgängligheten.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vl.se som inte är tillgängligt för dig så kan du meddela oss. Du fyller i formuläret kontakta oss, eller mailar oss på kundcenter.vl@regionvastmanland.se. Du kan också ringa oss på 021-473 00 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss via formuläret kontakta oss.

Kontakta oss

Har du en synpunkt eller fråga? Kontakta oss gärna via vårt formulär.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många vanliga frågor.