Företag Flex - personuppgifter

För att kunna behandla din ansökan om företagskonto behöver VL behandla dina personuppgifter. De uppgifter vi samlar in och behandlar är organisationsnummer, företagsnamn, adress och kontaktuppgifter till en kontaktperson.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast behandlas av oss inom företaget och endast för ändamålet ”ansökan om företagskonto”.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Om du inte samtycker till dessa villkor så kan du istället göra din ansökan genom att kontakta oss på foretag.vl@regionvastmanland.se.