Skolskjutstidtabeller

Här finns tidtabeller för skolskjutslinjer i Västerås.

Tidtabellerna ligger under Dokument på den här sidan och gäller hösttermin 2023–vårtermin 2024. Tidtabellerna öppnas i eget fönster.

Om du vill ha tidtabeller för skolskjuts i andra kommuner i Västmanland vänder du dig till din kommun.

Kontaktperson

Svealandstrafiken, Skolskjutsfrågor

Skollov

Några av VL:s landsbygdslinjer har E-turer, som bara körs under skoldagar:

  • 60
  • 85
  • 86

Dessa turer är märkta med fotnoten E i tidtabellerna, och går alltså inte under dessa dagar:

  • Sportlov: vecka 9 (27 februari–3 mars 2023)
  • Påsklov: vecka 14 (3 april–7 april 2023 för linje 60)
  • Påsklov: vecka 15 (10 april–14 april 2023 för linjerna 85 och 86)
  • Lovdagar: 19 maj 2023
  • Sommarlov: start 16 juni 2023
  • Läslov (höstlov): vecka 44 (30 oktober–3 november 2023)
  • Jullov: 22 december 2023–8 januari 2024