Skolskjutstidtabeller

Här finns tidtabeller för skolskjutslinjer i Västerås.

Tidtabellerna ligger under Dokument på den här sidan och gäller hösttermin 2022–vårtermin 2023. Tidtabellerna öppnas i eget fönster.

Om du vill ha tidtabeller för skolskjuts i andra kommuner i Västmanland vänder du dig till din kommun.

Kontaktperson

Svealandstrafiken, Skolskjutsfrågor

Skollov

Några av VL:s landsbygdslinjer har E-turer, som bara körs under skoldagar:

 • 60
 • 85
 • 86
 • 87
 • 131

Dessa turer är märkta med fotnoten E i tidtabellerna, och går alltså inte under dessa dagar:

 • Sportlov: vecka 9 (28 februari–4 mars 2022)
 • Påsklov: vecka 15 (11 april–14 april 2022)
 • Lovdagar: 27 maj 2022
 • Sommarlov: start 13 juni 2022
 • Läslov (höstlov): vecka 44 (1 oktober–4 november 2022)
 • Jullov: 23 december 2022–9 januari 2023