Skolskjutstidtabeller

Här finns tidtabeller för skolskjutslinjerna 33-49 i Västerås.

Tidtabellerna ligger under Dokument på den här sidan och gäller för:

HT 2020 - Tidtabell fr.o.m. 17 augusti 2020

Om du vill ha tidtabeller för skolskjuts i andra kommuner i Västmanland vänder du dig till din kommun.

Kontaktperson

Svealandstrafiken

Skolskjutsplanerare