Vårt uppdrag

Vi på VL jobbar varje dag för att våra resenärer ska kunna åka med en lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik.   

Kollektivtrafik är en viktig funktion i samhället som gör att du kan bo, studera eller arbeta var du vill. VL:s verksamhet är därför finansierad av både biljettintäkter och skattemedel. Ju fler som åker kollektivt, desto bättre är det också för vår miljö.  

Antal resor

Varje dag görs ungefär 35 000 resor i hela Västmanland med tåg eller buss. Det är viktigt att resan är bussig både för plånboken, miljön och för dig som åker med oss.

Region Västmanland ansvarar för kollektivtrafiken  

Det är Region Västmanland som ansvarar för utvecklingen av kollektivtrafiken i Västmanlands län. Det är politisk nämnd som fattar besluten kring kollektivtrafiken. Du hittar mer information om nämndens arbete och om utveckling och utbyggnad av kollektivtrafiken i länet på regionens webbplats.

Kollektivtrafikförvaltningen är en del av Region Västmanland och Svealandstrafiken är ett samägt dotterbolag av Region Västmanland och Region Örebro län. För att göra det enkelt för kunder och resenärer kallar vi oss helt enkelt VL när vi är tillsammans.

Miljö

VL kör bussar helt utan fossila bränslen. Bussarna körs på främst biogas men också el och biodiesel.   

Det innebär att hela bussflottan är fossilfri sedan juni 2016. Biogasen som driver våra fordon produceras lokalt av hushållens matavfall, vallgrödor och fettavskiljarslam från restauranger och storkök. Det betyder renare luft genom minskade utsläpp av växthusgaser.  

Du kan läsa mer om hur Region Västmanland arbetar med miljöfrågor och hållbar utveckling.
 

Svealandstrafiken

Det är bolaget Svealandstrafiken AB som kör VL:s bussar.  

VL är det gemensamma varumärket under vilket Kollektivtrafikförvaltningen i Region Västmanland och Svealandstrafiken AB tillsammans marknadsför kollektivtrafikresandet i Västmanland.

Om du vill läsa mer om bussbolaget kan du göra det på Svealandstrafikens webbplats.