Konto- och köpvillkor för Mina sidor

Dessa villkor tillämpas för konto på Mina sidor och köp via Mina sidor på vl.se. När du registrerar dig måste du godkänna dessa villkor för att registreringen ska gå igenom. Dessa villkor gäller från och med 1 september 2023.

Hantering av personuppgifter

Region Västmanland är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med registrering av konto på Mina sidor samt vid beställning och betalning av VL-biljetter via Mina sidor på vl.se.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast behandlas av oss inom myndigheten och eventuellt av berörd entreprenör samt endast för ändamålet du ansöker om. Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och ändamålet med behandlingen. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att lämna in klagomål till datainspektionen.

De personuppgifter som du lämnar för dig, och i förekommande fall för annan resenär, såsom namn, adress, postnummer, telefonnummer och mejladress används för att kunna bekräfta ditt köp och genomföra försäljningen av biljetter till dig via denna webbplats. All information om ditt köp såsom bank, kreditkortsnummer m.m. hanteras av vår betalväxel som är certifierad enligt PCI-DSS.

Du måste ha fyllt 18 år för att handla elektroniskt via internet. Detta gäller även för köp av VL-biljetter via Mina sidor på vl.se.

Information, service och marknadsföring

VL kommer att använda personuppgifterna för att fullfölja kundrelationen och för att förbättra VL:s service och tjänster. VL kan komma att samköra kunddatabasen mot andra register inom VL och Region Västmanland, samt mot folkbokföringsregistret för adressuppdatering.

VL vill kunna premiera lojaliteten hos de resenärer som valt att skapa ett konto på Mina sidor. VL har rätt att använda dina uppgifter för att lämna relevant information, marknadsföring av våra egna och särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster. Information som lämnats till VL kan därför även användas för att, genom direkt marknadsföring, lämna personliga erbjudanden och bättre service till dig som resenär och kontohavare på Mina sidor på vl.se. Om du genomför ett köp utan att registrera ett konto får du ingen tappa-bort garanti eller köp- och resehistorik. Du kan alltid skapa ett konto i efterhand och registrera ditt kort.

Säkerhet

VL upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter samt begära att felaktiga uppgifter rättas. Om du har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan du kontakta VL på nedan angivna adress, mejladress eller telefonnummer.

Region Västmanland
Kollektivtrafikförvaltningen Mina sidor
721 89 Västerås

Kundservice VL, telefon: 021-473 00 00 eller mejladress kundservice.vl@regionvastmanland.se
Organisationsnummer: SE 232100-0172

Betalning

För att kunna köpa och ladda biljetter på ditt resekort via Mina sidor på vl.se behöver du tillgång till en dator, läsplatta eller smartphone med internetuppkoppling. Du kan betala dina biljetter med kontokort (VISA eller MasterCard) eller med swish. Vid betalning genom kontokort länkas du vidare från kassan till en sida hos vår betalväxel där du fyller i dina uppgifter. Din beställning skickas då via vår betalväxel till kortutgivaren.

Kortbetalning

För att kunna betala med kort behöver du ett kontokort med VISA eller MasterCard (både svenska och utländska kort). Betalningen dras från ditt kortkonto/kontokredit på samma sätt som när du betalar med kortet i butik. Vår betalväxel är PCI-licensierad och följer den sekretess och säkerhet som bankerna och kortgivarna kräver för denna licensering.

Priser

Priserna på våra biljetter anges i svenska kronor och inkluderar moms och frakt, om inget annat anges. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna på Mina sidor utan föregående avisering.

Leveranstid

Den köpta biljetten laddas på ditt befintliga resekort. Du kan inte köpa själva resekortet på Mina sidor.

Bekräftelse

Så snart betalningen har godkänts visas en bekräftelse på din skärm om att köpet är genomfört. Ett bekräftelsemejl med bifogat kvitto skickas till den mejladress som du har angett.

Du kan även se köpet i din köphistorik på Mina Sidor. Under respektive resekort syns dessutom det som är laddat på kortet. Om du skulle få fel biljett laddad på resekortet eller om biljetten inte laddas på ditt resekort trots att 15 minuter har gått sedan köpet, ber vi dig att ta kontakt med oss på telefon 021-473 00 00, kundservice.vl@regionvastmanland.se eller på adress:

Region Västmanland
Kollektivtrafikförvaltningen Mina sidor
721 89 Västerås

Ångerrätt

Lagstadgad ångerrätt, enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter av personer varför köp av biljetter på Mina sidor inte medför någon generell ångerrätt. Däremot tillåts återköp i enlighet med VL:s allmänna köp- och resevillkor som du hittar på vl.se.

Registrera flera resekort på ett och samma Mina sidor-konto

På Mina sidor kan du registrera flera resekort på samma konto. Du kan även döpa korten för att hålla isär dem. För att registrera resekort på Mina sidor behöver du tillgång till både kortnummer och kod som finns på baksidan av ditt resekort. Genom att registrera korten på Mina sidor kan du alltså samla och hålla koll på flera kort på ett och samma ställe. Det underlättar till exempel om ni är en familj med många kort att hålla reda på, men även om du själv använder flera olika kort.

Tappa-bort-garanti

Alla resekort som är registrerade på Mina sidor omfattas automatiskt av vår Tappa-bort-garanti. Det innebär att du får ett nytt resekort om du blir av med det och har spärrat det på Mina sidor. VL ersätter inte tomma resekort som är registrerade på Mina sidor.

För att använda Tappa-bort-garantin loggar du in på Mina sidor och spärrar det kort som du har förlorat. Du får då ett nytt kort hemskickat inom några dagar laddat med de VL-biljetter som fanns på kortet vid den tidpunkt när det spärrades. Det nya resekortet registreras  automatiskt på ditt konto när vår kundservice byter ut det.

Villkorsändring

VL äger rätt att utan att be om godkännande från registrerad kund på Mina sidor ändra dessa Konto- och köpvillkor för Mina sidor på vl.se. Förändringar i villkoren kommuniceras på vl.se.

Giltighetstid

Konto på Mina sidor gäller tills vidare och kan av endera parten sägas upp till omedelbart upphörande. Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna i ett kundregister när ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna om kontot kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.

Om inloggning på ett Mina sidor-konto inte har skett under de senaste 36 månaderna betraktar VL det som att kundförhållandet har upphört, och har därför rätt att avregistrera kontot.

Avregistrering av ett Mina sidor-konto innebär dock inte att de resekort som var registrerade på kontot blir obrukbara, utan endast att de avregistreras från Mina sidor med tillhörande tjänster. Om flera resekort är kopplade till en gemensam reskassa när ett Mina sidor-konto avregistreras kopplas korten automatiskt isär och reskassan kan då bara användas av det resekort där den finns laddad.

Inloggningsuppgifter och ändring av personliga uppgifter på Mina sidor

Inloggningsuppgifter till Mina sidor är personliga och får inte lämnas ut till obehörig. Som kontohavare på Mina sidor kan du när som helst ändra dina personliga uppgifter på ditt Mina sidor-konto. Det gör du genom att logga in på ditt Mina sidor-konto på vl.se.

Res- och köphistorik

Genom att registrera ditt resekort till ett konto på Mina sidor får du automatiskt tjänsterna reshistorik och köphistorik. Där kan du se vad du har köpt på Mina sidor och vad du har laddat på dina registrerade resekort. Du kan också se var du har blippat ditt resekort, på vilken linje och vilken tid. Denna tjänst går varken att välja bort eller avaktivera.

Genom att registrera flera resekort på ett och samma konto på Mina sidor godkänner du även att kontohavaren får tillgång till aktuell res- köphistorik för vart och ett av de registrerade resekorten.

Avtal

Registrering av konto på Mina sidor

När du registrerar ett konto på Mina sidor godkänner du samtidigt ovanstående Konto- och köpvillkor för Mina sidor på vl.se

Köp av produkter via Mina sidor på vl.se

Om du har ett konto och genomför ett köp på Mina sidor godkänner du samtidigt att VL/Kollektivtrafikförvaltningen registrerar uppgifterna du lämnar i formuläret för att kunna genomföra köpet. Genomför du ett köp utan att ha ett konto lämnar du inga uppgifter.
För mer information om försäljning över nätet: Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler