Reklam på bussen

Bussreklam - När du vill att ditt varumärke ska synas på och i bussarna. I bussarna når du 428 000 kontakter under fyra veckors annonsering. Bussigt, eller hur!

Syns där din målgrupp rör sig och när de är mottagliga!  
En bussreklam går inte att bläddra förbi och bakom varje buss ligger oftast en bil.   

Ett rörligt men fast media för att öka värdet för dig som annonserar.   

Kontaktperson

Simon Zmrzlak

Ansvarig reklamförsäljning

Bra att känna till

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om köp av reklamutrymme på och i bussar och våra väderskydd/busskurer utanför Västerås tätort.   

Betalningsvillkor

Leveransvillkor av reklammaterial  
30 dagar netto. I priset ingår uppsättning- och underhållskostnad samt reklamskatt. Tryck tillkommer och faktureras direkt från aktuellt tryckeri.  

Leveransvillkor av reklammaterial

Reklammaterial skall vara VL tillhanda senast 5 arbetsdagar före reklamperiodens början, om inget annat skriftligen överenskommits. Reklamen monteras natt till torsdag den aktuella veckan om inget annat skriftligen överenskommits.  
VL förbehåller sig rätten till att sätta upp Superbacks, XL, XXL under en period av 5 arbetsdagar innan reklamperiodens början. Reklamperioden skall dock alltid räknas utifrån avtalat datum.  

Reservupplaga

För utvändig reklam, XL, XXL och Superback light, utgör reservupplagan 10 %, lägst 1 st.  
Reservupplaga utgår inte för Superback  
För invändig reklam ska VL, förutom bokad nettoupplaga, erhålla 10 %, lägst 2 st, av bokat antal i reservupplaga för att möjliggöra underhåll av reklamen.

Produktion av aktuellt reklammaterial

Kunden ansvarar själv för att upphandla produktion gällande layout och tryck av relevant reklammaterial. De av VL rekommenderade tryckerier uppdateras löpande gällande särskilda krav på material, mått och annan för ändamålet väsentlig information. Väljer kunden att anlita annat tryckeri ansvarar tryckeriet själva för att rätt material används och att måtten är korrekta. Måttagning kan ske på plats hos VL efter överenskommelse. Tryck av material upphandlas separat kontakta tryckeri för offert.  

Av VL rekommenderade tryckerier  

Graf & Bild, Västerås.   
Kontakt: Mats Ringh 021-448 41 14, mats@grafobild.se  

TB Print (tidigare TB Screen), Västerås.   
Kontakt: Lina Bergström 070-815 11 87, lina@tbprint.se