Tilläggsavgift

För att resa med oss behöver du ha en giltig biljett. Om du inte har det riskerar du att få betala en tilläggsavgift.

Din biljett eller ditt viserade resekort är ditt giltiga färdbevis när du reser med buss. När du reser med tåg måste du visa både resekort och biljetten från automaten.  

Om du inte kan visa upp en giltig biljett vid en kontroll får du betala en tilläggsavgift på 1000 kronor.  

Om du vill överklaga (bestrida) den tilläggsavgift du har fått, måste du göra det inom 10 dagar från det datum du fick den. Vi behandlar ditt ärende så fort vi kan, normalt inom 10 arbetsdagar. Svaret skickas till dig via mejl eller post.

Observera att meddelandet skickas via internet och att vi därför inte kan garantera säkerhet och sekretess.

Ditt ärendenummer

Vid överklagan ska du ange ditt ärendenummer. Det är de sex sista siffrorna på den inbetalningsavi du fick av kontrollanten.

Överklagan (bestridande) tilläggsavgift

Skicka överklagan om tilläggsavgift

4. Biljettkontroll och tilläggsavgift

4.1

Vid biljettkontroll är du som resenär skyldig att visa upp giltig biljett eller kort tillsammans med stödjande dokument (till exempel ID-handling).

4.1.1

Alla biljetter är resenärens ansvar att de är giltiga och läsbara.

4.2

Om du har din biljett i mobilen är du skyldig att tillfälligt överlämna din mobiltelefon till förare, ombordpersonal eller kontrollant om de ber om det.

4.2.1

Om du har biljetten i mobilen är det ditt ansvar att biljetten är giltig och läsbar. Tänk på att en sprucken skärm kan göra att biljetten inte går att blippa.

4.3

Den som inte kan visa upp giltig biljett vid kontroll ska, enligt lag (SFS 1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, betala en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften är 1000 kronor.

4.4

Missbruk av resekort/skolkort kan leda till att kortet tas in av förare, ombordpersonal eller kontrollant. Att lösa ut ett resekort/skolkort kostar 300 kr och hämtas ut på VL:s kundcenter.