Wifi på bussen

Tänk på att detta är ett öppet nätverk, vilket innebär att andra kan få tillgång till den information du skickar eller tar emot. Du bör därför inte utföra bankärenden eller liknande via denna anslutning.

Som användare är du ansvarig att följa svensk lag vid användandet av internet.

Du får endast utnyttja tjänsten för eget bruk. Du har tillgång till 100 MB per dag.

VL har rätt att stänga av tjänsten eller begränsa tillgången om inte reglerna följs.

VL ansvarar inte för följande:

  1. Funktionalitet eller innehåll som kan nås när du är uppkopplad mot internet.
  2. Skada som uppstår på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning.
  3. Skada orsakad av skadlig kod som förmedlas vid användning.
  4. Försening, förvanskning eller förlust av data.

VL garanterar inte att nätverket alltid fungerar fullständigt, konstant eller utan fördröjning eller avbrott.