Tågbiljetter

Här kan du läsa mer om vilka biljetter du kan använda för att resa med tåg i Västmanland.

VL:s biljetter

I Västmanland är det tre olika tågbolag som planerar och trafikerar tågtrafiken:

VL:s 30-dagarsbiljett, 365-dagarsbiljett och skolkort gäller på alla tågsträckor i Västmanland oavsett vilket tågbolag som kör på sträckan. På kartan nedan kan du se vilka sträckor i Västmanland som VL:s 30-dagarsbiljett, 365-dagarsbiljett och skolkort gäller på, och vilket tågbolag som kör på sträckan:

VL:s resekort

För att resa med VL-biljetter på tåg behöver du ha ett resekort som du laddar dina biljetter på. Du kan köpa din VL-biljett och ladda ditt resekort på flera olika sätt.

Läs mer om var du köper VL-biljetter på sidan Köpa biljett.

Kommun- och länsgiltighet på VL:s biljetter

Med VL:s 30-dagarsbiljett, 365-dagarsbiljett och skolkort kan du resa på tåg i Västmanland. Beroende på om biljetten har kommun- eller länsgiltighet gäller följande:

  • Om biljetten har kommungiltighet kan du resa med tåg mellan stationer inom samma kommun.
  • Om biljetten har länsgiltighet kan du resa med tåg mellan stationer i olika kommuner i Västmanland. Om du reser med en VL-biljett med länsgiltighet på Tåg i Bergslagen kan du dessutom resa till närmsta kommun-centrum i angränsande län. Som till exempel på sträckorna Fagersta – Örebro eller Sala – Avesta.

Blippa biljetten vid varje resa

Om du åker tåg och reser med ett resekort laddat med en VL-biljett ska du vid varje resa blippa ditt resekort i VL:s biljettläsare på perrongen, innan du går ombord. Om ombordpersonalen gör en kontroll ska du kunna visa upp både ditt resekort och kvittot du fick när du laddade ditt resekort.

Du kan läsa mer om villkoren för att resa med VL-biljetter på sidan Köp- och resevillkor.

Enkelbiljetter för resor med tåg

Om du vill köpa enkelbiljetter för tåg kan du vända dig till respektive tågbolag för mer information om hur du gör.

Vissa enkelbiljetter kan du köpa direkt hos tågbolaget och vissa tågbiljetter köper du via ombud.

På VL:s kundcenter på Resecentrum i Västerås kan du köpa enkelbiljetter till alla tåg som kör i Västmanland: Mälartåg, SJ och Tåg i Bergslagen.

Movingo

Movingo är en biljett som passar dig som pendlar eller reser ofta mellan olika län i Mälardalen. Biljetten gäller på SJ:s avgångar med Movingo-giltighet, Mälartåg, Tåg i Bergslagen, på Trosabussen och i all lokaltrafik som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.

Läs mer om Movingo på Mälartågs webbplats.