Datum

Så ska den regionala kollektivtrafiken effektiviseras under 2024

Inför 2024 har tågtrafiken på flera sträckor i Västmanland utökats. Som en följd kommer Region Västmanland att se över den parallellgående buss- och tågtrafiken i länet, i syfte att använda resurserna mer effektivt i den regionala kollektivtrafiken.– Satsningarna på tågtrafiken är ett strategiskt vägval och precis som tidigare blir en minskning av busstrafiken en logisk konsekvens. Att ha två olika trafikslag som kör samma sträcka med samma avgångstid är ineffektivt och kostsamt. Vi genomför förändringarna för att effektivisera kollektivtrafiken i Västmanland och minska kostnaderna, och hade genomfört de här förändringarna oavsett ekonomiskt läge, säger Jenny Landernäs (M), ordförande Kollektivtrafiknämnden, Region Västmanland.

Den regionala kollektivtrafiken i Västmanland består av bussar och tåg som kör mellan två eller flera kommunhuvudorter. Till hösten 2024 kommer linjerna 511, 514 och 551 få färre avgångar än idag. Det handlar om att se över parallellgående buss- och tåg, och använda tågtrafikens kapacitet på ett bättre sätt. Under de senaste åren har Region Västmanland och kommunerna i länet investerat i kollektivtrafiken och antalet resenärer har ökat. Men behovet av att fortsätta förstärka kapaciteten i den allmänna kollektivtrafiken är tydlig.

– Just nu har tågtrafiken en del problem som beror på brister i infrastruktur och tillgång på personal. De förändringar vi genomför förutsätter att tågtrafiken går som planerat, och det jobbar alla inblandade aktörer aktivt för att den ska göra, säger Jenny Landernäs (M).

Fortsatt satsning på tåg i Västmanland

Den långsiktiga strategin för den regionala kollektivtrafiken i Västmanland är att buss och tåg ska komplettera varandra. Därför genomförs satsningar för att utveckla och förbättra tågtrafiken på längre sträckor, till exempel mellan kommunhuvudorterna i länet.

– Tåg är ofta snabbare, smidigare och bidrar till att fler kan resa per avgång jämfört med andra transportslag. Genom att satsa på tåg kan vi erbjuda en relevant och attraktiv kollektivtrafik för längre resor i Västmanland, säger Arne Andersson, förvaltningsdirektör Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland.

Den 10 december 2023 utökades tågtrafiken på sträckan Fagersta – Västerås. De nya avgångarna trafikerar Västerås C, Hallstahammar, Surahammar och Fagersta N, men stannar inte vid stationerna Fagersta C, Ängelsberg, Virsbo, Ramnäs och Dingtuna.

– Idag stannar de flesta avgångarna från Fagersta till Västerås och tvärtom vid alla stationer på sträckan. På grund av brister i infrastrukturen kan dessvärre inte alla tåg stanna vid alla stationer. Det är inte optimalt och vi jobbar tillsammans med Trafikverket och tågbolagen för att tågen ska kunna göra flera stopp på sträckan, säger Arne Andersson.  

Vår trafik

Kollektivtrafikförvaltningen inom Region Västmanland planerar och utvecklar kollektivtrafiksystemet i Västmanland, där både buss och tåg ingår. Busstrafiken i Västmanland körs under varumärket VL, och tågtrafiken utförs av tågbolagen Mälardalstrafik, SJ och Tåg i Bergslagen. Tillsammans med andra regioner i närområdet äger Region Västmanland Tåg i Bergslagen och Mälardalstrafik.

Läs mer om kollektivtrafiken i Västmanland på sidan Vår trafik.