Datum

Nya linjer i Västerås

Linje 11, 12 och 13 har varit inställda en längre tid och kommer inte tillbaka igen. Den 12 december kommer flera nya linjer i VL:s trafikutbud i Västerås, bland annat linje 14 och 15 som ersätter linje 11, 12 och 13. Alla detaljer är inte klara än.Linje 14

Linje 14 går en gång i timmen kl 9–14 på vardagar och kl 10–14 på helger. Resenärer till Hovdestalunds kyrkogård som tidigare åkte linje 13 hänvisas till den nya Flextrafiken.

Linjesträckning

Från norra Eriksborg, via Erikslunds köpcentrum och Skälby via centrum till Haga. Linjen trafikerar sjukhusets huvudentré.​​

Linje 15

Linje 15 är en direktbuss mellan Öster Mälarstrand och Västerås Centralstation. Bussen går en gång i halvtimmen på vardagar kl 9–20 och helger kl 10­–20.

Linjesträckning

Mellan Öster Mälarstrand och Västerås Central​​station.

Linje 25

Linje 25 trafikerar Gäddeholm. På vardagar går bussen en gång i halvtimmen på morgonen och eftermiddagen och en gång i timmen övriga tider. Under helger går bussen en gång i timmen.

Linjesträckning

Mellan Gäddeholm och Västerås Centralstation.

Stadstrafik och förortstrafik i Västerås

Linje 11, 12 och 13 har varit inställda en längre tid och kommer inte tillbaka igen. Linjerna var ett komplement till den vanliga stadstrafiken och hade inte en lika rak linjesträckning som stomlinjerna 1-7.

Vi utvecklar nu linjenätet genom att slå samman linje 11-12 till en ny linje som tar hänsyn till destinationer och hållplatser som många av resenärerna på linje 11-12 använde.

Vi tar också särskild hänsyn till målpunkter som Bäckby–Erikslund, Öster Mälarstrand och sjukhuset. Genom att slå samman två linjer till en kan vi frigöra bussar till stomlinjenätet. Den nya linjen kommer heta linje 14.

I och med att linje 11 försvinner kommer det istället att gå en direktbuss mellan Öster Mälarstrand och Centralstationen, linje 15.

Gäddeholm har inte tidigare haft någon linjelagd busstrafik, men från och med december kommer linje 25 att gå dit.

Arbete kvarstår

Alla detaljer kring de nya linjerna är inte klara än. Det är ett stort arbete med alla hållplatser; nya hållplatser ska sättas upp, inaktuella hållplatser ska tas bort samt skyltar och linjesymboler ska anpassas. Arbetet med hållplatserna i stads- och förortstrafiken har redan påbörjats. Linjekartor och hållplatser för linje 14, 15 och 25 kommer närmare den 12 december.

Flextrafiken

Vi håller på att planera för ett helt nytt flextrafiksystem i Västerås, som kommer att vara öppet för alla. Det nya flextrafiksystemet beräknas komma i slutet på mars 2022 och kommer delas in i tre zoner i områdena väster, norr och öster i Västerås:

  • Flextrafiken 91, västra Västerås
  • Flextrafiken 92, norra Västerås
  • Flextrafiken 93, östra Västerås

Mer information kommer närmare mars 2022.

Bakgrund

Kollektivtrafikförvaltningen har fått i uppdrag av Västerås stad att göra en översyn av linjerna 11, 12, 13 och Flexlinjen, samt effektivisera trafiken och minska kostnaderna. Kollektivtrafikförvaltningen har under 2020 gjort en utredning om en ny trafiklösning som har presenterats för tekniska nämnden på Västerås stad. Den 19 januari 2021 tog tekniska nämnden beslut om att denna nya trafiklösning ska börja gälla i december i år. Det handlar om en ny linje istället för linje 11-13 och nya linjer till Gäddeholm och Öster Mälarstrand. Med de nya linjerna och med Flextrafiken som ett komplement till linjetrafiken erbjuds Västerås invånare ett brett utbud av kollektivtrafik för de flestas behov. Det nya konceptet för Flextrafiken beräknas komma i mars 2022. ​