Datum

Nu reser du med biogas- eller elbussar i Västerås

Den 26 september börjar VL:s nya elbussar att köra i stadstrafiken i Västerås, som ett komplement till våra 160 biogasbussar som kör i hela länet. Du som reser med linjerna 1–7 kommer då att resa med bussar som drivs av antingen biogas eller el.I slutet på september börjar sex nya ledbussar som drivs av el att rulla i stadstrafiken i Västerås. Under senare delen av hösten 2022 kommer fyra elbussar till att köra i Västerås, och under 2023 kommer ytterligare sju.

Sedan tidigare finns en kortvagn som drivs av el i stadstrafiken i Västerås och sju mindre elbussar som kör i flextrafiken. 

Elbuss som kör på bussdepån i Västerås.

Blandad bussflotta med både biogas och el

Sedan 2016 drivs alla VL:s bussar i Västerås av biogas för att minska utsläppen och påverkan på miljön. Som en fortsatt satsning på en hållbar kollektivtrafik inför vi under 2022 och 2023 fler elbussar i Västerås. Genom att vi använder olika sorters drivmedel blir våra bussar inte beroende av ett specifikt drivmedel, vilket i sin tur minskar sårbarheten och ökar flexibiliteten.

Mer information om våra bussar hittar du på sidan Våra bussar.

Tystare miljö för resenärer, förare och omgivning

Förutom minskade utsläpp bidrar elbussarna till en tystare och bekvämare miljö i bussen både för dig som resenär och för våra förare. Elbussarna bidrar även till minskad bullernivå och en tystare stadskärna.  

Laddas på depån under natten

Elbussarna laddas nattetid på Svealandstrafikens bussdepå i Västerås, för att sedan kunna köra i trafik dagen efter. En fulladdad elbuss med helt nya batterier har en räckvidd på 250 km. Efter tio år och en kall vinterdag ska de nya elbussarna klara av minst 200 km per laddning. De flesta stadsbussarna kör i snitt 175–275 km under en dag.   

Inte dyrare med elbuss

De nya elbussarna innebär inte en utökning av bussflottan, utan ersätter gamla biogasbussar som behöver bytas ut.

En elbuss är dyrare att köpa in än en biogasbuss, men driftkostnaden är lägre. Det är framför allt bränslekostnaden som är lägre för en elbuss. En elbuss har också längre livstid och lägre underhållsbehov än en biogasbuss. Sammanlagt landar de årliga kostnaderna för en elbuss på samma nivå som för en biogasbuss, men samhällsfördelarna är fler med en elbuss.

Bakgrund

2018 beslutade Region Västmanland tillsammans med Västerås stad att VL ska ha en blandning av bussar som drivs av biogas och el. Beslutet var en del i projektet ”Framtidens kollektivtrafik i Västerås”, och införandet av elbussar i VL:s bussflotta är ett samarbete mellan Region Västmanland, Västerås stad och Svealandstrafiken.

Fakta om de nya elbussarna:

Trafikstart: 26 september 2022.

Modell: Volvo 7900 Electric, ledbuss.

Antal: 10 stycken.

Längd: 18,55 meter.

Resenärer: 120 stycken.

Laddning: Under natten på depån.

Räckvidd per laddning: En fulladdad elbuss med helt nya batterier har en räckvidd på 250 km. Efter tio år och en kall vinterdag ska de nya elbussarna klara av minst 200 km per laddning.

Funderar du över något kring våra nya elbussar? Titta om du kan hitta svaret på din fråga bland våra samlade frågor och svar.