Datum

Förändringar i VL:s biljettutbud

1 mars kommer vi att förändra vårt biljettutbud. Detta är ett led i att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken i Västerås.Att resa kollektivt är ett hållbart sätt att resa. Kollektivtrafikförvaltningen och Västerås stad vill att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ för västeråsarna när de behöver resa inom kommunen. 

För att ge fler tillgång till att resa kollektivt inom Västerås kommun har Västerås kommunfullmäktige beslutat att från 2021 ändra biljetter och priser inom kollektivtrafiken i Västerås. Syftet är att bland annat att finansiera tätare turer på linjer med många resenärer. Redan i december ökade turtätheten på linje 3 och 21. Satsningen innefattar också att möjliggöra kollektivtrafik till nybyggda bostadsområden som till exempel Sätra. 

Detta händer den 1 mars

För att kunna finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken sker förändringar i vårt biljettutbud från och med den 1 mars.

  • 10-resorskortet i Västerås får nya villkor. Övergångstiden ändras till 1 timme.
  • 40-resorskortet slutar att säljas i hela länet men är giltiga till den 29 januari 2023.
  • Biljetter och kort som gäller i Västerås för ungdomar och seniorer rabatteras med 25 % istället för 50 %. 

Möjlighet till återköp fram till den 28 februari 2022

10- eller 40-resorskort som har köpts innan den 1 mars 2021 gäller, med de gamla villkoren, till den 29 januari 2023.

Du som har resor kvar på ditt kort men inte kommer att hinna använda dem kan göra ett återköp, fram till den 28 februari 2022. Återköp gör du via vår kundservice på telefon 0771-22 40 00.

Prisguiden kommer att uppdateras med de nya priserna den 15 februari 2021.