Datum

Barnfestivalen påverkar flextrafiken och serviceresor i Västerås

Lördag den 18 maj arrangeras Barnfestivalen i centrala Västerås. I samband med det stängs Fiskartorget i Västerås av för trafik, vilket påverkar resor med flextrafiken och serviceresor.I samband med Barnfestivalen flyttas flextrafikens bytespunkt 8701 Fiskartorget till flexhållplats 1208 Södra Ringvägen, enligt kartan nedan.  

Karta med markering för nuvarande bytespunkt för flextrafiken och den tillfälliga bytespunkten.

Kartan visar ordinarie och tillfällig bytespunkt för flextrafiken i samband med Barnfestivalen den 18 maj 2024.

Det innebär att det inte går att resa till flexhållplats 8701 Fiskartorget med flextrafiken, färdtjänst eller sjukresor lördagen den 18 maj.

Söndag den 19 maj återgår bytespunkten till Fiskartorget igen och det går att resa dit precis som vanligt.