Trafikinformation

Här hittar du det som är aktuellt i vår trafik.

Filtrera listanSå här är läget i trafiken

  • Förseningar kan uppstå på linje 511, 515 och 120 på grund av avstängning av E18. Trafiken kommer att ledas om, och linje 511 kör annan väg. Alla hållplatser trafikeras. Gäller fr.o.m. 3 oktober kl. 20.00 t.o.m. 4 oktober kl. 05.00

  • Förseningar på upp till 10 minuter kan uppstå på linje 551 i båda riktningar på grund av asfalteringsarbete. Gäller 2023-06-26 kl 4:00 - 2023-12-15 kl 16:00.

  • Hållplats Järnvägsgatan på linje 85 och 86 flyttas 2023-08-14 kl 6:00 - 2023-10-02 kl 17:00 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till en Norbergs Bstn och Stutbo vsk.

  • Hållplats Korsängen på linje 4 är avstängd i båda riktningarna 2022-11-23 kl 3:59 - 2023-10-31 kl 16:00 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Haga Parkgata och Ängsgärdsgatan.

  • Hållplats Haga Parkgata på linje 4 flyttas 2023-06-07 kl 4:00 - 2023-10-31 kl 16:00 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats i närheten.

  • Linje 24 får en annan körväg p. g. a. ett större vägarbete på Malmabergsgatan-Tråddragargatan från 13 juni 2022 till juni 2024 . Bussen leds om via Björnövägen - Stockholmsvägen - Tortunavägen. Det innebär att bussen inte stannar vid flera av de ordinarie hållplatserna, utan får tillfälliga hållplatser längs med den nya körvägen. Läs mer på vl.se

  • Hållplatsläge D på Västerås Bussterminal stängs av tillfälligt 2023-09-26 kl 3:59 - 2023-10-03 kl 3:59. Resenärer hänvisas till hållplatsläge C.

  • Hållplats Åsgårdsvägen på linje 63 är avstängd 2023-08-24 kl 13:00 - 2023-10-05 kl 3:59 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Möklinta Modulskola och Sportvägen.

  • Hållplats Karlfeldtsplatsen på linje 5 mot Tunbytorp flyttas 2023-09-27 kl 7:00 - 2023-10-05 kl 3:59 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats i närheten.

  • Hållplats Väsbygatan på linje 60, 62, 63, 64, 65, 467 och Silverexpressen är avstängd 22023-10-02 kl 4:00- 22023-10-07 kl 3:59 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Stockholmsvägen.

Filtrera listan