Trafikinformation

Här hittar du det som är aktuellt i vår busstrafik. Aktuell trafikinformation för tågtrafiken i Västmanland hittar du på tågbolagens webbplatser, via länklistan på den här sidan.

Filtrera listanSå här är läget i trafiken

  • Hållplats Ängsta, Gammelby, Gåddarbo och Alderbäck vsk på linje 63 är avstängd 2024-04-16 kl 8:00 - 2024-04-30 kl 3:59 på grund av översvämning. Resenärer hänvisas till hållplats Sonnbo och Vivastbo. Morgonturerna 6:40 och 7:38 kommer att få förändrade avgångstider. Turerna startar vid: Vivastbo 06:45 - Bännbäck 06:50 och Sonnbo 06:58. Vivastbo 07:43 - Bännbäck 07:48 och Sonnbo 07:56. Det finns just nu ingen prognos för när hållplatserna kan trafikeras igen. Avstängningen gäller tillsvidare.

  • Förseningar kan uppstå kl 20:00 - kl 5:00 på grund av ändrad körväg. Sträckan mellan trafikplats Strö och trafikplats Västjädra är avstängd i båda riktningarna. Bussarna leds om via gamla Västeråsvägen. Alla hållplatser på linjen trafikeras.

  • Linje 24 får en annan körväg p. g. a. ett större vägarbete på Malmabergsgatan-Tråddragargatan från 13 juni 2022 till juni 2024 . Bussen leds om via Björnövägen - Stockholmsvägen - Tortunavägen. Det innebär att bussen inte stannar vid flera av de ordinarie hållplatserna, utan får tillfälliga hållplatser längs med den nya körvägen. Läs mer på vl.se

  • Hållplats Haga Parkgata på linje 4 flyttas 2023-06-07 kl 4:00 - 2024-06-17 kl 3:59 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats i närheten.

  • Hållplats Skyttegatan, Furugatan och Åkarhagsgatan på linje 14 är avstängd 2023-12-04 kl 4:00 - 2024-06-17 kl 3:59 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Rekylgatan. Eller hållplatserna för linje 4 på Haga Parkgata och Åkarhagsgatan.

  • Hållplats Korsängen på linje 4 är avstängd i båda riktningarna 2023-11-20 kl 3:59 - 2024-07-01 kl 3:59 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats enligt karta.

  • Hållplats Åsgårdsvägen på linje 63 är avstängd 2023-08-24 kl 13:00 - 2024-06-17 kl 3:59 på grund av framkomlighetsproblem. Resenärer hänvisas till hållplats Möklinta Modulskola och Sportvägen.

  • Hållplatserna Stenmansgatan och Rinmansparken på linje 550B är avstängda 2024-02-29 kl 12:13 - 2025-02-15 kl 3:59 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till tillfällig hållplats på Stenmansgatan och Eskilstuna Resecentrum.