Trafikinformation

Här hittar du det som är aktuellt i vår trafik.

Filtrera listanSå här är läget i trafiken

 • Under finbilscruisingen stängs hållplatserna Rudbecksgatan, Smedjegatan, Stora Gatan och Källgatan av. Bussarna leds om och får tillfälliga hållplatser längs Cityringen: Västra Ringvägen - Norra Ringvägen - Östra Ringvägen. Gäller den 8 juli från kl. 16.00 till kl. 19.00. Resenärer hänvisas till hållplats Västerås Central eller någon av hållplatserna längs Cityringen. För att byta mellan busslinjer hänvisas resenärer till Västerås Central. När finbilscruisingen är avslutad, klockan 19.00 den 8 juli, återgår bussarna till ordinarie körväg och stannar vid ordinarie hållplatser i city igen.

 • Under finbilscruisingen stannar inte bussarna på hållplatserna Västgötegatan och Biskopsgatan. Gäller den 8 juli från kl. 16.00 till kl. 19.00. Resenärer hänvisas till hållplats Västerås Central. För att byta mellan busslinjer hänvisas resenärer till Västerås Central. När finbilscruisingen är avslutad, klockan 19.00 den 8 juli, återgår bussarna till ordinarie körväg och stannar vid ordinarie hållplatser i city igen. All information om hur bussarna kör under Summer Meet finns på vl.se/summermeet

 • Under finbilscruisingen är hållplats Västerås Central läge K på busslinje 21, 22 och 23 avstängd 2022-07-08 kl 16:00 - 2022-07-08 kl 19:00. Resenärer hänvisas till hållplats Västerås Central läge F istället. När finbilscruisingen är avslutad, klockan 19.00 den 8 juli, återgår bussarna till ordinarie körväg och stannar vid hållplatsläge K igen. All information om hur bussarna kör under Summer Meet finns på vl.se/summermeet

 • Hållplats Västerås Central läge K på busslinje 21, 22 och 23 är avstängd 2022-07-08 kl 16:00 - 2022-07-08 kl 19:00 på grund av Summer Meets finsbilscruising. Resenärer hänvisas till hållplats Västerås Central läge F. När finbilscruisingen är avslutad, klockan 19.00 den 8 juli, återgår bussarna till ordinarie körväg och stannar vid hållplatsläge K igen. All information om hur bussarna kör under Summer Meet finns på vl.se/summermeet

 • Under finbilscruisingen stannar inte bussen inte vid hållplats Västgötegatan. Gäller den 8 juli från kl. 16.00 till kl. 19.00. Resenärer hänvisas till hållplats Västerås Central. För att byta mellan busslinjer hänvisas resenärer till Västerås Central. När finbilscruisingen är avslutad, klockan 19.00 den 8 juli, återgår bussarna till ordinarie körväg och stannar vid ordinarie hållplatser i city igen. All information om hur bussarna kör under Summer Meet finns på vl.se/summermeet

 • Linje 22 och 23 slås ihop till en linje för resor mellan Tidö Lindö, Barkarö och Västerås Central vissa tider under Summer Meet. Flera hållplatser stängs också av och den sammanslagna linjen vänder vid Västerås central. Resenärer som ska resa vidare mot Irsta kan byta till linje 22 vid hållplats Västerås Central. Linje 22 kör som vanligt mellan Irsta och Västerås Central. Förändringarna ovan gäller under vissa tider den 7, 8 och 9 juli. All information om hur bussarna kör under Summer Meet och tidtabell för den sammanslagna linjen finns på vl.se/summermeet

 • Hållplats Hälla stängs av tillfälligt vissa tider under Summer Meet. Resenärer på linje 5, 22 och 25 hänvisas till hållplats Tortunavägen. Gäller under vissa tider den 7, 8 och 9 juli. Övrig tid går bussarna som vanligt. Läs mer om vilka tider som gäller på vl.se/summermeet

 • Hållplatsen flyttas 2022-03-07 kl 13:29 - 2023-03-04 kl 16:00 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats i närheten.

 • Busslinje 24 får en annan körväg p. g. a. ett större vägarbete på Malmabergsgatan-Tråddragargatan från 2022-06-13 - 2023-12-11. Bussen leds om via Björnövägen - Stockholmsvägen - Tortunavägen. Det innebär att bussen inte stannar vid flera av de ordinarie hållplatserna, utan får tillfälliga hållplatser längs med den nya körvägen. Läs mer på vl.se

 • Hållplats Gäddeholm på busslinje 25 är avstängd 2022-06-20 kl 4:00 - 2022-07-13 kl 16:00 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Sätervägen.

 • Hållplats Lundamotet på busslinje 21 mot Tillberga och 569 mot Sala flyttas 2022-06-27 kl 4:00 - 2022-08-02 kl 3:59 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats ca 100 meter före hållplatsen.

 • Hållplats Nordanbymotet på busslinje 5 mot Tunbytorp, 21 mot Tillberga och 569 mot Sala är avstängd 2022-06-23 kl 4:00 - 2022-08-02 kl 3:59 på grund av vägarbete. Resenärer på linje 5 hänvisas till hållplatserna Bellmansgatan eller Isolatorvägen. Resenärer på linje 21 och 569 hänvisas till Bergslagsvägen fram till 5 juli och fr.o.m. 6 juli hänvisas resenärerna till hållplats Gideonsbergsmotet.

 • Hållplats Nya Hamnvägen på busslinje 551 mot Köping och 550B mot Köping flyttas 2022-06-07 kl 7:00 - 2022-07-08 kl 17:00 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats 100 meter före orinarie hållplats.

 • Hållplats Gideonsbergsmotet på busslinje 21 mot Skultuna och 569 mot Västerås är avstängd 2022-07-06 kl 7:00 - 2022-07-11 kl 3:59 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Bergslagsvägen..

 • Hållplats Järnvägsgatan på busslinje 86 är avstängd 2022-07-06 kl 15:00 - 2022-10-31 kl 17:00 på grund av vägarbete. Resenärer hänvisas till hållplats Norbergs järnvägsstation eller Stutbo vsk. Trafiken kommer att omledas vilket kan medföra förseningar på linjen.

 • Flera hållplatser på busslinje 7 stängs av vissa tider under Summer Meet. På- och avstigning sker då endast vid hållplatserna Västerås Central och Hacksta. Gäller under vissa tider den 7, 8 och 9 juli. Läs mer om vilka tider som gäller på vl.se/summermeet.

Filtrera listan