När och vad gäller?

Skolkortet gäller på VL:s linjetrafik och tåg inom Västmanland. Eftersom skolkortet ska hjälpa dig att komma till och från skolan är kortet giltigt för två resor per skoldag mellan din folkbokföringsadress och din skola.

Om du vill resa mer än två gånger per dag eller på helg- och lovdagar kan du till exempel resa med enkelbiljett, Ungdomskortet eller något av våra rabattkort. Läs mer om VL:s produkter >>

Eftersom skolkortet ska hjälpa dig att komma till och från skolan är kortet giltigt för två resor per skoldag mellan din folkbokföringsadress och din skola. Skolkortet gäller inte under helger eller röda dagar. Däremot gäller skolkortet under lov som infaller mitt i en termin; på höstlovet, sportlovet och påsklovet.

Ditt skolkort gäller från höstterminens första dag till vårterminens sista dag.

Om din buss inte skulle komma och du riskerar att bli mer 20 minuter sen så har du rätt till ersättning för egen transport, men inte till förseningsersättning. Resor med skolkort är avgiftsfria resor. Läs mer om förseningsersättning >>

Några av turerna på VLs landsbygdslinjer körs endast skoldagar, de är märkta med fotnoten E i tidtabellerna >>

Om du behöver nytt kort
Om ditt kort går sönder eller om du blir av med det (borttappat eller stulet) måste du anmäla det. Om du går i gymnasiekola i Västerås  så vänder du dig till Kundcenter Busspunkten eller Resecentrum. Om du går i skola i övriga Västmanland så vänder du dig till din skola.

Det första och andra förlorade kortet ersätter vi helt utan kostnad. Från och med det tredje kortet får du betala 100 kronor för att få ett nytt. Eftersom vi har en handläggningstid på 5–15 arbetsdagar beroende på belastning, kan det dröja innan du får ditt nya kort. Till dess får du betala dina skolresor själv, så ta väl hand om ditt skolkort!

Anmäl förändringar till oss
Om du avbryter dina studier, får inackorderingsbidrag, flyttar eller byter skola ska du omedelbart meddela detta till skolkort.ktf@regionvastmanland.se. Annars kan ditt skolkort bli spärrat eller du bli återbetalningsskyldig.

Om ditt kort används på fel sätt
Om ditt skolkort används felaktigt på något sätt riskerar du att få skolkortet spärrat, alternativt få lösa ut skolkortet mot en avgift på 300 kronor. Det kan till exempel vara om du lånar ut ditt skolkort till någon annan. Personen som lånar skolkortet riskerar att få tilläggsavgift vid kontroll. Vid grövre missbruk av kortet kan rätten till fria skolresor dras in helt.