Frågor & svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om omledningen av busstrafiken på grund av vägarbetet på Vasagatan.

Vägarbetet

Varför ska Vasagatan byggas om?
Gatan har fått stora sättningar och markvärmen riskerar att gå sönder, dessutom har trottoarerna för kraftig lutning.

När börjar vägarbetet och hur länge kommer det att pågå?
Det kommer starta 15 april och pågå i ca 14 veckor, till och med augusti 2019. Observera att busstrafiken påverkas till och med 1 juli kl 04.00.

Läs mer om ombyggnaden av Vasagatan på www.vasteras.se/vasagatan

Omledning av busslinjer

Vem har bestämt hur och vilka busslinjer som ska ledas om?
Det är politiken i Västerås stad som har tagit beslutet med anledning av att den lösningen skapar den bästa tillgängligheten till city.

Vilka linjer påverkas?
Stadslinjerna 2, 5, 6, 12 och 13 samt förortslinje 21.

Hur ska trafiken ledas om?
Linjerna som normalt kör på Vasagatan (2, 5, 6, 12, 13 och 21) kommer att ledas om via cityringen till och från Västerås Central.

Från vilket datum och tid leds bussarna om?
Från och med måndag 15 april kl 04.00 till och med 1 juli kl 04.00.

Vilka hållplatser stängs av?
Hållplatserna Rudbecksgatan, Smedjegatan och Stora Gatan läge C (vid Hemmakväll).  

Varför kan inte bussarna köra in på Stora Gatan och vidare till Centralen?
Tidtabellen är planerad så att bussarna inte skulle hinna att både ledas om via cityringen, som blir en omväg, och dessutom åka via Stora Gatan. Att skapa en helt ny tidtabell är en lång process som tar flera månader vilket gjorde att det inte var en möjlighet i det här fallet.

Byte mellan linjer

Hur kommer byten mellan olika linjer att fungera?
För att man enkelt ska kunna byta mellan olika busslinjer har vi samtrafik mellan vissa tider vilket betyder att bussarna väntar in varandra. Vi har normalt samtrafik för linjerna 1-6 i centrum kvällstid, från kl 20.30 måndag-fredag och från kl 18.30 lördag-söndag.

I och med omledningen kommer samtrafiken inte att fungera lika bra och det blir inte lika enkelt att byta mellan vissa busslinjer, särskilt under kvälls- och nattrafiken. Linjerna som leds om kommer att få en justerad tidtabell och vissa tider kommer inte att vara matchade med de övriga linjernas tidtabell. Vissa linjer kommer att matcha sämre än andra.

Vi uppmanar därför dig som resenärer att kolla upp dina bytestider i god tid före du ska åka, du kanske behöver ta en tidigare buss.

Obs! Samtrafiken på Centralen på morgonen/förmiddagen påverkas inte av omledningen. 

Tidtabell

Kommer tidtabellen för linje 2, 5, 6, 12, 13 och 21 att förändras?
Ja, tidtabellen kommer att bli justerad under perioden och vi kommer använda oss av samma tidtabell som är gjord för omledningen under Västerås Cityfestival. De nya tidtabellerna finns på vl.se och är sökbara i reseplaneraren sedan 21 mars. 

Flexlinjen, färdtjänst och sjukresor

Kommer flexlinjen och färdtjänsten att påverkas?
Ja, även Flexlinjen, färdtjänst och sjukresor påverkas av vägarbetet. Flexhållplatsen vid Dressmann XL stängs av tillfälligt och resenärer hänvisas till flexhållplatsen vid Stora Torget, Snickargatan och Apoteket Hjorten. I och med att inga fordon kan trafikera Vasagatan i centrum kan det bli längre res- och väntetider. 

Reseexempel

Om jag är resenär på en linje som leds om, hur kommer jag då in till centrum?
Då går du av vid Centralen och byter till linje 1, 3 eller 4 och går av på hållplats Stora gatan.

Om jag är resenär på linje 2 och brukar byta till linje 3 i centrum, hur gör jag under omledningen?
Då går du av på Centralen och byter till linje 3 därifrån istället. Tänk på att linje 2 har en förändrad tidtabell så kolla upp bytet i god tid innan, du kanske måste åka med en tidigare buss.