Vasagatan

Ett stort vägarbete på Vasagatan pågår 15 april - 30 juni. Gatan stängs av för trafik och busslinjerna 2, 5, 6, 12, 13 och 21 går inte in till city utan leds om via cityringen. Här har vi samlat all information om hur busstrafiken går under vägarbetet.

150 meter av Vasagatan i Västerås city, från korsningen vid Hantverkargatan och en bit förbi korsningen vid Smedjegatan, behöver byggas om. Vägen har fått stora sättningar och markvärmen riskerar att gå sönder, dessutom har trottoarerna för kraftig lutning. Hela arbetet beräknas ta ca 14 veckor med helavstängning under 11 veckor.

Omledning

Våra busslinjer 2, 5, 6, 12, 13 och 21 som trafikerar Vasagatan idag kommer att ledas om via Norra Ringvägen, Västra Ringvägen, Södra Ringvägen och Östra Ringvägen till och från Västerås Central (som omledningen under Västerås Cityfestival). Bussarna kommer att stanna på hållplatserna längs cityringen. Du kan gå av och på samt byta buss vid Västerås central som vanligt. 

De avstängda hållplatserna är:

  • Rudbecksgatan
  • Smedjegatan
  • Stora Gatan läge C (vid Hemmakväll)

Linje 2, 5, 6, 12, 13 och 21 i riktning från Centralen trafikerar inte heller hållplats Stora Gatan läge A
(vid gamla Lindex).

Linjer som påverkas är:

  • 2
  • 5
  • 6
  • 12
  • 13
  • 21

Läs mer om hur varje linje påverkas:

Linje 2 >>

Linje 5 >>

Linje 6 >>

Linje 12 >>

Linje 13 >>

Linje 21 >>

Översiktskarta över omledningen:

Alla linjer_hållplatser.JPG

Byte mellan linjer

För att man enkelt ska kunna byta mellan olika busslinjer har vi samtrafik mellan vissa tider vilket betyder att bussarna väntar in varandra. Vi har normalt samtrafik för linjerna 1-6 i centrum kvällstid, från kl 20.30 måndag-fredag och från kl 18.30 lördag-söndag.

I och med omledningen kommer samtrafiken inte att fungera lika bra och det blir inte lika enkelt att byta mellan vissa busslinjer, särskilt under kvälls- och nattrafiken. Linjerna som leds om kommer att få en justerad tidtabell och vissa tider kommer inte att vara matchade med de övriga linjernas tidtabell. Vissa linjer kommer att matcha sämre än andra.

Vi uppmanar därför dig som resenärer att kolla upp dina bytestider i god tid före du ska åka, du kanske behöver ta en tidigare buss.

Flexlinjen, färdtjänst och sjukresor

Även Flexlinjen, färdtjänst och sjukresor påverkas av vägarbetet. Flexhållplatsen vid Dressmann XL stängs av tillfälligt och resenärer hänvisas till flexhållplatsen vid Stora Torget, Snickargatan och Apoteket Hjorten. I och med att inga fordon kan trafikera Vasagatan i centrum kan det bli längre res- och väntetider. 

Mer information om vägarbetet på Vasagatan

Läs mer om vägarbetet på Västerås stads webbplats: www.vasteras.se/vasagatan