461

Linje 461

(Sala) - Västerfärnebo - Västerbykil - Salbohed (-Sala) Välj annan linje

Linjekarta

Hållplatser

Läget i trafiken för linje 461

Det finns inga störningar för tillfället.