Flexlinjen Fagersta

I Fagersta finns 38 flexpunkter att välja mellan. På Flexlinjen kan du åka med alla VL:s produkter. Fagerstas stadstrafik är uppdelad i två olika linjer: Fagerstalinjen och Flexlinjen.                             Du kan åka med Flexlinjen:                                                                                                    Måndag-fredag kl 09.00-14.00.                                                                                                     Din resa måste vara klar klockan 14.00.                                                                                                                                                                                         Beställ resa med Flexlinjen Fagersta:                                                                                            Ring 020-31 20 30 senast 30 minuter innan du vill åka.                                                    Telefontider: måndag - söndag kl 06.00 - 21.30.                                                                          När du beställer din resa talar du om mellan vilka flexpunkter (hållplatser) du vill åka. Välj annan linje

Linjekarta

Hållplatser

Läget i trafiken för linje Flexlinjen Fagersta

Det finns inga störningar för tillfället.