Skollov

Vissa av VLs turer körs endast skoldagar. Dessa turer är märkta med E i tidtabellerna och går inte på följande lovdagar:

Sportlov
26 februari – 2 mars 2018 (vecka 9)

Påsklov
3 april – 6 april 2018 (vecka 14)

Sommarlov
13 juni – 20 augusti 2018

Läslov (höstlov)
29 oktober – 2 november 2018 (vecka 44)

Jullov
21 december 2018 – 9 januari 2019