Stort vägarbete på Björnövägen

Det ska byggas en gång- och cykeltunnel under Björnövägen i höjd med Mälarparksvägen. Hållplats Mälarparksvägen stängs av under lång tid och förseningar kommer att uppstå. Vägarbetet kommer att ha stor påverkan på linje 2 och viss påverkan på linje 3.

Gäller från och med 19 oktober 2020 till och med hösten 2021.

Vägarbetets ändamål och längd

Vägarbetets ändamål är att bygga en tunnel för gående och cyklister under Björnövägen i höjd med Mälarparksvägen. Under vägarbetet kommer en del av Björnövägen vara avstängd för all trafik. Vägarbetet beräknas vara klart till hösten 2021 men kan komma att bli klart tidigare eller senare än beräknat. Mer information om vägarbetet finns på vasteras.se>>

Linje 2

Vägarbetet har stor påverkan på linje 2 och förseningar kommer uppstå på linjen. Hållplats Mälarparksvägen stängs av och linjen leds om via Kaserngatan där linje 3 går. Resenärer hänvisas till hållplats Kraftverket eller till samma hållplatser som linje 3 har på Kaserngatan: Viksäng C och Södergården.

Reseplaneraren och visningen av nästa hållplats på bussen uppdateras med de tillfälliga hållplatserna Södergården och Viksäng C från och med den 19 oktober.

Efter vägarbetets slut trafikeras ordinarie körväg och hållplats igen, vilket kan bli tidigare eller senare än beräknat.

 

Linje 3

Den fasta avgångstiden i tidtabellen för linje 3 flyttas från hållplats Viksäng C till hållplats Rönnbergagatan. Det innebär att bussen kan avgå några minuter tidigare eller senare än beräknat från hållplats Viksäng C.  

Linje 3 kommer att ha en fast avgångstid från hållplats Rönnbergagatan. Det innebär att bussen väntar in tiden som står i tidtabellen om bussen skulle vara för tidig.

Förseningar kan uppstå på linjen då Kaserngatan kommer få högre trafikbelastning.