Vårt uppdrag

Vår verksamhet baseras på två viktiga grunder - samhällsnytta och kundnytta, som utgår från medborgare och resenärer.

Allt vi gör ska driva det kollektiva resandet i Västmanlands län. Detta gäller allt från sponsring, reklam, men även i det dagliga kundmötet.

VL, en del av Region Västmanland, VL är sedan 1 januari 2012 kollektivtrafikförvaltningen, inom Region Västmanland. Region Västmanland är regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för utveckling av länets regionala  kollektivtrafik. VL handlägger Region Västmanlands myndighetsuppgifter och svarar för den operativa administrationen av kollektivtrafiken i Västmanlands län. Våra uppgifter är bland annat:

  • att arbeta med strategiska lång- och kortsiktiga  planer
  • att utveckla resmöjligheter och system
  • att planera och beställa trafik
  • att utveckla och underhålla hållplatser
  • att samordna tidtabeller och priser
  • att utveckla försäljningskanaler och biljettutbud
  • att informera om och marknadsföra biljetterbjudanden och resmöjligheter

Region Västmanland har tillsatt en kollektivtrafiknämnd som fattar de beslut som styr förvaltningens verksamhet. Läs mer på regionvastmanland.se