Vi utökar trafiken

Sedan vi anpassade busstrafiken den 14 april har vi utvärderat situationen. På vissa linjer och avgångar har trängsel upplevts vilket vi verkligen beklagar. I början av nästa vecka utökar vi därför trafiken under stora delar av dygnet.

Coronaviruset medför stora utmaningar i samhället och kollektivtrafiken är inget undantag. Som en konsekvens av coronaviruset sjönk till en början resandet med kollektivtrafiken drastiskt och många förare sjukskrev sig. Det gjorde att antalet turer i trafiken behövde minskas vilket gjordes från och med den 14 april.

Efter gjord utvärdering och för att minska trängseln kommer vi från nästa vecka anpassa trafiken med fler turer utifrån hur många förare det finns att tillgå. Detaljerad information kommer så fort allt är klart.

Vi vill tacka alla resenärer för de viktiga synpunkter som kommit in samtidigt som vi beklagar för den trängsel som uppstått på vissa turer. Vi vill även påminna om att det är viktigt att man som resenär tar eget ansvar under den pågående pandemin och följer myndigheternas förskrifter och rekommendationer.

Vi följer utvecklingen noga både dagligen och över tid, för att se hur vi kan balansera resenärers önskemål om trygga resor i Coronatider med den kapacitet vi har avseende bussar och framför allt förare.

Vi följer rekommendationer från Region Västmanlands smittskyddsenhet och Folkhälsomyndigheten och uppmanar alla:

  • Res bara om du verkligen måste.
  • Res bara om du är helt frisk och symptomfri.
  • Undvik rusningstrafik om du kan.
  • Är du över 70 år eller tillhör en riskgrupp ska du undvika att resa kollektivt.