Varför busskurer i glas?

Ibland får vi frågan om varför vi har busskurer i glas. Det beror på att glaskurer upplevs som tryggare, håller sig fräscha längre och är svårare att klottra ner. Dessutom är det viktigt att föraren kan se att du som resenär väntar vid hållplatsen.

Glas är den bästa lösningen

Enligt de företag som jobbar med busskurer är det fortfarande glas som är den bästa och billigaste lösningen.

Glaskurer upplevs som ett betydligt tryggare alternativ för våra resenärer. Plåt eller betong är inte genomskinligt och det går att gömma sig både i och runt sådana kurer = otryggt att inte se om det finns någon i närheten.

Plåt/betong går också lätt att klottra ner vilket också skapar en otryggare resenärsmiljö.

Bussföraren måste dessutom på håll kunna se in i väderskyddet om det finns någon resenär där som väntar på bussen.

Varför inte plast?

Det leverantörerna säger är att det inte är en bättre lösning eftersom det går att repa med vassa föremål, och efter en tid blir ”mjölkigt”, dvs behöver bytas ut för att inte uppfattas som risigt = otryggt.

Vem bekostar sönderslagna kurer?

I Västerås har vi ett tjänstekoncessionsavtal med Clear Channel som innebär att de står för all drift och underhåll men tar intäkterna för den reklam som de kan sälja och sätta upp i väderskydden. Det vill säga, inga skattemedel eller pengar från vår budget tas för att återställa sönderslagna kurer.

Alla andra väderskydd runt om i länet äger VL och står därför även för drift och underhåll för dessa.