Utveckling Bäckby

Stadsdelen Bäckby står inför en stor omvandling; det ska bli fler bostäder, ny huvudgata med ny busshållplats, ny fotbolls- och aktivitetsplan och nya lokaler för service och handel.

Välljärnsgatan ska byggas om och en tillfällig väg har byggts söder om Bäckby centrum. Den gör så att du kan åka genom området under tiden som Välljärnsgatan byggs om. Bygget kan tidvis innebära svårigheter att ta sig fram till olika platser i centrala Bäckby. Den tillfälliga vägen är cirka 240 meter lång och förbinder Välljärnsgatan med Smältverksgatan. När Välljärnsgatan har byggts om kommer den tillfälliga vägen att tas bort.

Ny busshållplats

Den nya busshållplatsen kommer att ligga ungefär där hållplatsen mot centrum finns idag. Både hållplatsen och vägen till och från den ska förbättras.

Under ombyggnationen av Välljärnsgatan som sker i maj/juni – december kommer hållplats Bäckby C att stängas av tillfälligt och resenärer kommer att hänvisas till hållplatserna Vårdcentralen eller Smältverksgatan. Vi återkommer med mer information när det blir aktuellt.

Tidplan

  • 2018, februari–april: Tillfällig väg byggs söder om Bäckby centrum.
  • 2018, april–december: Den nya fotbollsplanen och aktivitetsytan byggs.
  • 2018, maj/juni–december: Den nya sträckningen av nuvarande Välljärnsgatan byggs.

Läs mer om Bäckbys utveckling på Västerås stads hemsida:
https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/utveckling-backby.html