Banarbete påverkar Ransta

På grund av banarbete i Västerås kommer vissa tågavgångar på sträckan Sala – Västerås inte kunna stanna i Ransta.

Järnvägsbroarna över E18 i Västerås behöver bytas ut för att klara
av tung trafik. På grund av detta kommer endast ett av tågspåren på sträckan Västerås C – Västerås norra kunna trafikeras från och med hösten 2018. Det medför att vissa avgångar på sträckan Sala –
Västerås inte kommer att stanna i Ransta. Arbetet beräknas pågå till juni 2020.

Följande tåg stannar inte i Ransta 26 augusti - 13 december 2019:

  • Tåg 12147 måndag-fredag, 16:04 från Sala
  • Tåg 12112 måndag-fredag, 08:28 från Västerås C
  • Tåg 12120 måndag-fredag, 10:28 från Västerås C
  • Tåg 12128 måndag-fredag, 12:28 från Västerås C
  • Tåg 12136 måndag-fredag, 14:28 från Västerås C
  • Tåg 12152 måndag-fredag, 18:28 från Västerås C
  • Tåg 12160 måndag-fredag, 20:28 från Västerås C

Resenärer till och från Ransta hänvisas till andra tågavgångar samt busslinje 65 (Sala – Ransta – Tomta vsk, anslutning i Tomta vsk till busslinje 569 till/från Västerås).

För senaste information, se www.sj.se/trafikinfo