7. Förseningsersättning

Om din resa inte blir som du har tänkt och du inte kommer fram i tid, då har du rätt till förseningsersättning.

Ersättning vid försening

7.1 Resegarantin träder in om förseningen är mer än 20 minuter och beror på VL eller brister i vår information som gör att du är sen till ditt resmål.

7.2 Du har rätt till ersättning som motsvarar hela resans värde om du blivit mer än 20 minuter sen. Den lägsta ersättningen är 50 kronor. Här kan du läsa mer och ansöka om förseningsersättning >>.

Ersättning för taxi och privatbil

7.3 Om du riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till ditt resmål inom länet, på grund av förseningar i trafiken eller brister i vår information, kan du ta taxi eller privatbil istället. Taxin beställer du själv. Om du tar privatbil ersätter vi dig enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning. Du kan få högst 1110 kronor i ersättning.
Här kan du läsa mer och ansöka om förseningsersättning >>

Utbetalning

7.4 Ersättning som är mindre än 100 kronor får du som ett värdebevis. Ersättning som är högre än 100 kronor kan du antingen få utbetalt till angivet konto eller som ett värdebevis.

7.5 VL står inte för uttagsavgift om du väljer post- eller bankavi istället för konto.

Ansökan om ersättning

7.6 Ansökningsblankett och mer information hittar du på vl.se. Vi vill ha din resegaranti senast en månad efter händelsen.

Resenärens rättigheter

7.7 Vill du läsa mer om dina rättigheter som resenär i kollektivtrafiken? Gå in på http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_sv.htm för mer information.

Undantag för resegarantin

7.8 Du får inte ersättning för förlorad inkomst eller andra förluster som till exempel brutna anslutningar vid resor utanför Movingo, TiB trafiksystem, evenemangsbiljetter eller charterresa.

7.9 Resegarantin gäller inte om din planerade bytestid mellan VL-trafiken och annan operatör (buss/tåg) är mindre än 15 minuter, eller om din planerade bytestid mellan två bussar inom VL-trafiken är mindre än 5 minuter.