1. Ändamål och tillämpning

Bestämmelserna i dessa köp- och resevillkor gäller för alla buss- och tågresenärer inom Västmanlands län.

1.1 Bestämmelserna gäller även för resor över länsgräns som sker med biljetter och kort som utfärdats eller godkänts av Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland (KTM). Köp- och resevillkoren reglerar de frågor som kan uppstå mellan KTM och dig som resenär i samband med resor i KTM:s regi.

1.2 När du använder KTM:s biljetter, kort eller andra biljetter som KTM har utfärdat eller godkänt uppstår ett bindande avtal i enlighet med dessa köp- och resevillkor. Vidare i villkoren använder vi framför allt begreppet VL eftersom det är varumärket som KTM använder ut mot alla resenärer.

1.3 Utöver dessa köp- och resevillkor gäller särskilda köpvillkor för Mina Sidor och autogiro.

Köp- och kontovillkor Mina Sidor

Köp- och resevillkor Autogiro