11. Hantering av personuppgifter

11.1 Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som samlas in om resenärer. Exempel på tillfällen då KTM samlar in personuppgifter:

  • När man registrerar sig eller köper Resekort via Mina Sidor
  • Utnyttjar resegaranti eller Tappa-bort-garantin
  • Anmäler sig till VL:s Nyhetsbrev
  • Ansöker om autogiro eller skolkort
  • När resenär vid annan kontakt frivilligt lämnar personuppgifter till KTM eller KundCenter VL.

11.2 KTM behandlar de insamlade personuppgifterna huvudsakligen för att kunna fullfölja och administrera avtal med dig som resenär.

11.3 De personuppgifter som samlas in är huvudsakligen resenärens namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och bankuppgifter samt andra uppgifter som resenären självmant lämnar. I vissa fall kan det inkludera personuppgifter för resenärens barn.

11.4 KTM behandlar resenärens personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen och aktuella beslut från Datainspektionen.

11.5 KTM lämnar inte ut några personuppgifter till utomstående, förutom i de fall det krävs i lag, förordning eller enligt myndighetens föreskrifter. Undantag görs också för att kunna fullgöra skyldigheter mot resenären.

11.6 Du har rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka av dina personuppgifter som KTM behandlar och hur KTM behandlar dessa. För ett sådant besked behöver du skicka en skriftlig förfrågan med underskrift till:

Kollektivtrafikmyndigheten
Att: Behandling av personuppgifter
Ängsgärdsgatan 12
72130 Västerås

11.7 Du har rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som KTM behandlar. 11.8 Du har rätt att motsätta dig behandling av personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål.