9. Force majeure

9.1 Dessa köp- och resevillkor gäller inte vid följande oförutsedda händelser som ligger utanför KTM:s kontroll:

  • Avbrott eller fördröjningar i elförsörjning
  • Strejk, lockout eller blockad
  • Allmän brist på drivmedel
  • Naturkatastrof eller extrema väderleksförhållanden
  • Brand, olyckshändelse eller polisavspärrningar
  • Ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbeslut
  • Krig, upplopp, mobilisering eller statligt beslag
  • Liknande händelser som hindrar KTM från att fullfölja sitt uppdrag