3. Biljetter och kort

I detta avsnitt hittar du vad som gäller för VL:s biljetter och Resekort.

Giltighet

3.1 Som giltig biljett räknas VL:s alla biljetter och kort, och andra biljetter som har godkänts av KTM.

3.2 En giltig biljett är en bekräftelse på avtal mellan KTM och resenären i enlighet med dessa köp och resevillkor ingår.

3.3 Du ansvarar för att ha en giltig biljett innan du går på bussen och ska när som helst under resan kunna visa upp den giltiga biljetten för förare eller kontrollant.

3.4 Du ansvarar för att din biljett är aktuell och gäller rätt ålderskategori och sträcka.

3.5 Vid tågresor ska du varje gång visera ditt Resekort i VL:s viseringsautomat på perrongen innan du går ombord.

3.6 Inaktiva enkelbiljetter som du kan köpa hos KundCenter, fullvärdiga ombud och Mina Sidor, gäller för en resa inom 30 dagar från köp. Övergångstiden för en aktiverad enkelbiljett beror på var biljetten gäller. Här kan du hitta information om aktuella övergångstider >>.

3.7 Aktiva enkelbiljetter som du köper på bussen, via mobilen eller i biljettautomat börjar gälla direkt vid köp.

3.8 Rabattkort gäller på vald sträcka/valt område så länge det finns resor kvar på kortet.

3.9 Pendlarkort gäller på vald sträcka/valt område i 30 dagar eller 365 dagar.

3.10 Övergångstiden för varje resa beror på var kortet/biljetten gäller. Här kan du hitta information om aktuella övergångstider >>.

Köp av biljett och kort

3.11 Biljetter och kort kan du köpa på bussen, hos KundCenter VL, hos VL:s ombud, app eller Mina Sidor. För resor inom Västerås kommun kan du också köpa biljett i biljettautomat. Information om våra köpställen hittar du här >>.

3.12 All försäljning ombord på bussar i VL-trafiken är kontantfri. Godkända betalmedel på bussen är reskassa och betal- och kreditkort.

3.13 I Västerås kommun gäller en särskild ombordtaxa om du köper biljett med betal- eller kreditkort.

Återköp

3.14 Som resenär ansvarar du själv för förlorade biljetter och Resekort. Resekort som har skadats på grund av tekniskt fel ersätter VL utan kostnad. Om kortet är trasigt på annat sätt får du betala kortavgiften på 30 kronor för ett nytt Resekort.

3.15 Inom en vecka från köpdatumet kan vi köpa tillbaka oanvända Resekort. Mot kvitto återbetalar VL Resekortets fulla värde kontant. Utan kvitto återbetalar vi istället kortets fulla värde med värdebevis.

3.16 Oanvända Resekort som är äldre än en vecka återköper VL bara mot värdebevis. Det gäller med eller utan kvitto.

3.17 VL återköper Reskassa mot en avgift på 100kr. Gäller endast om Resekortet är registrerat på Mina Sidor och vid uppvisande av legitimation. Det är endast kontoinnehavaren som kan begära återbetalning av Reskassa.

     3.17.1 Du kan begära återköp av Reskassa två gånger per kalenderår.

     3.17.2 VL godkänner endast återbetalning på hela beloppet.

3.18 Värdebeviset kan aldrig bytas mot kontanter och gäller ett år från utskriftsdatum om inget annat anges. De kan lösas in hos KundCenter VL och alla fullvärdiga ombud.

3.19 Påbörjade Resekort ersätts inte. Undantag är om du har skriftligt intyg på till exempel arbetslöshet, sjukskrivning eller flytt.

3.20 Återköp sker endast via KundCenter VL.

3.21 Särskilda återköpsregler gäller för autogirokort. För mer information kontakta KundCenter VL på 0771-22 40 00.

3.22 Enkelbiljetter återköps inte.

Förlust

3.23 VL ersätter aldrig förlorade Resekort som inte är registrerade på Mina Sidor. Däremot ersätter vi Resekort som skadats på grund av tekniskt fel utan kostnad.

3.24 Resekort som är registrerade på Mina Sidor omfattas av vår Tappa-bort-garanti. För att nyttja garantin behöver du spärra kortet via Mina Sidor. Här kan du läsa mer om Mina Sidor >>

     3.24.1 VL ersätter dig med det som fanns på Resekortet vid den tidpunkt då kortet spärrades.

     3.24.2 VL ersätter två förlorade Resekort utan kostnad. Från och med det tredje förlorade Resekortet får du betala 100 kronor för varje nytt kort.

     3.24.3 VL ersätter inte tomma Resekort som är registrerade på Mina Sidor.

     3.24.4 VL ersätter inte dagar som hinner passera på ett periodkort från att det spärras tills att du får det nya. Kortets slutdatum förändras alltså inte.

     3.24.5 VL ersätter inga kostnader för resor du gör från att du spärrat ditt Resekort tills att du får ditt nya.

3.25 VL ersätter alltid förlorade autogirokort. Förlustanmälan gör du till KundCenter VL på 0771-22 40 00. Se villkoren för autogiro här >>

3.26 VL ersätter två förlorade skolkort utan kostnad. Från och med det tredje kortet får du betala 100 kronor för varje nytt kort. Förlustanmälan gör du till något av våra kundcenter.