Datum

Vägarbete på Vasagatan påverkar busstrafiken i Västerås city i 10 veckor

Delar av Vasagatan i centrala Västerås stängs av på grund av vägarbete. Det gör att linje 2, 5, 6 och 21 leds om längs Cityringen. Även vissa flexhållplatser påverkas av vägarbetet. Omledningen gäller från och med den 19 april till och med den 3 juli.Linje 2, 5, 6 och 21 som passerar Vasagatan kommer inte att trafikera hållplatserna Rudbecksgatan, Smedjegatan och Stora Gatan under denna period. Istället leds linjerna om via Norra Ringvägen, Västra Ringvägen och Södra Ringvägen (Cityringen) till och från Västerås Central.

Under den här perioden kommer linjerna att få tillfälliga hållplatser längs med Cityringen; hållplatserna Västgötegatan, Biskopsgatan och Blåsbogatan.

Omledningskarta för linje 2, 5, 6 och 21 i centrala Västerås.

Kartan ovan visar omledningen av linjerna 2, 5, 6 och 21. Övriga busslinjer kör som vanligt och därmed trafikeras hållplats Stora Gatan av linje 1, 3, 4 och 14.

Karta ovan visar hur bussarna kör på Stora Gatan från och med den 19 april till och med den 3 juli.

Flextrafiken i Västerås

Även flextrafiken påverkas av vägarbetet. Hållplatserna vid Igor och Stora torget kommer inte att kunna användas. Istället sätts en tillfällig hållplats upp på Engelbrektsplan.

Resenärer hänvisas till dessa hållplatser:

  • Engelbrektsplan – flexhållplats 1505
  • Stora gatan – flexhållplatserna 1201, 1205 och 1206
  • Fiskartorget – flexhållplats 8701
  • Kopparbergsvägen – flexhållplats 1301
  • Snickargatan – flexhållplats 1305

Mer information om hur busstrafiken påverkas

Bakgrund

Våren 2019 påbörjade Västerås stad arbetet med att säkra markvärmen, förbättra ytskiktet och tillgängligheten längs Vasagatan i centrala Västerås. Den 19 april 2022 inleds den tredje etappen av vägarbetet på Vasagatan, mellan Biskopsgatan och Smedjegatan.

Information om projektet Västerås stads hemsida