Datum

Stort vägarbete på Björnövägen

Från och med 19 oktober 2020 till och med hösten 2021 påverkas linje 2 och 3 av vägarbetet.Det ska byggas en gång- och cykeltunnel under Björnövägen i höjd med Mälarparksvägen. Hållplats Mälarparksvägen stängs av under lång tid och förseningar kommer att uppstå. Vägarbetet kommer att ha stor påverkan på linje 2 och viss påverkan på linje 3.

Gäller från och med 19 oktober 2020 till och med hösten 2021.