Datum

Nu är flextrafiken i Västerås tillgänglig för alla

Den 31 mars 2022 blir flextrafiken i Västerås en del av den allmänna kollektivtrafiken och tillgänglig för alla. För att resa behöver du boka din resa och köpa en VL-biljett innan du kliver ombord.Flextrafiken är ett komplement till stadsbussarna i Västerås och riktar sig till dig som är i behov av korta gångavstånd till och från hållplatsen, extra hjälp vid på- och avstigning och ett lugnare tempo.

För att resa med flextrafiken behöver du:

  • boka din resa via vår beställningscentral på telefonnummer 020-21 21 21.
  • köpa en VL-biljett innan din avresa och blippa den ombord på bussen.
  • ta dig till den flexhållplats du bokat för att bli upphämtad.

Vita hållplatsskyltar gäller för flextrafiken i Västerås

Flextrafikens hållplatser är markerade med vita skyltar, som innehåller hållplatsens ID-nummer och linjenummer.

Arbetet med att plocka ner Flexlinjens gula skyltar är påbörjat, men de kommer att finnas kvar under en period framöver. Från och med den 31 mars är det endast de vita skyltarna som gäller för flextrafiken.

Kollage: Skylt för Flexlinjen och för flextrafiken.

Från och med den 31 mars gäller endast de vita flexhållplatsskyltarna.

Du hittar kartor och mer information om hur flextrafiken fungerar här:

Flextrafiken i Västerås