Datum

Förseningar på linje 1 i samband med sprängningsarbete

Torsdagen den 10 november påbörjas sprängningsarbete vid Bjurhovdagatan i Västerås. Det innebär att en del förseningar kan uppstå på linje 1 under några dagar framöver.I samband med sprängningsarbetet kommer trafiken att stoppas helt i några minuter vilket kan leda till förseningar på linje 1.

Sprängningsarbetet sker dagtid och beräknas pågå under en eller ett par dagar.

Arbetet är en del i Västerås stads pågående bygge av en ny bussfil vid hållplats Kungshögsgatan. Läs mer om arbetet på Västerås stads webb.