Datum

Ändrade restriktioner från 1 juli

Från och med den 1 juli gäller ändrade restriktioner som bland annat innebär att du inte längre behöver munskydd i kollektivtrafiken.Men fortsätt att:

  • Hålla avstånd
  • Tvätta händerna ofta
  • Ta cykeln när du kan, men om du tar bussen - undvik trängsel
  • Mellan klockan 9-15 och efter klockan 18 är det färre som reser och mindre risk för trängsel i kollektivtrafiken.