Covid-19 ökar i Västmanland

Smittspridningen av coronaviruset ökar och är nu i sådan omfattning att Västmanland har fått skärpta restriktioner. Råden gäller från och med 12 november.

  • Avstå från att göra onödiga resor, såväl inom som utanför regionen eller regiondelen.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Undantag är nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.
  • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med.

För dig som måste resa med oss

Vi fortsätter att köra med alla bussar vi har för att du som verkligen måste resa kollektivt ska kunna göra det så tryggt som möjligt.

Ett tips för att undvika trängsel är att du reser utanför rusningstid eller väntar på nästa buss om det börjar bli fullt ombord.

Glöm inte att hålla avstånd även på hållplatsen och vid på- och avstigning.

Res bara med kollektivtrafiken om du måste

Covid-19 ökar i Västmanland och vi måste alla hjälpas åt att minska smittspridningen. Res bara med kollektivtrafiken om du måste. Tack för att du hjälper till!