Planera din resa

Det är inte säkert att du får plats på bussen du tänkt resa med eftersom den kan vara fullsatt. Därför är det bra att du planerar din resa om du måste åka kollektivt.

VL, liksom andra kollektivtrafikbolag i Sverige, är nu i ett läge då vi inte själva kan göra mer för att minska risken för trängsel. Men det kan du, och din hjälp behövs. Tack för att du hjälper till!

Välj annat färdsätt

Under pandemin är kollektivtrafiken till för de som verkligen måste resa. Enligt smittskyddslagen har var och en av oss ett personligt ansvar att förhindra smittspridning.

Vi förstår att alla inte kan välja bort kollektivtrafiken. Men om alla åtminstone väljer bort icke nödvändiga resor gör det stor skillnad.

Om du kan cykla, gå eller välja andra färdsätt, kanske även en bit av resan, hjälper du till att minska trängseln. Om du ändå måste resa kollektivt, kan tåg vara ett alternativ på vissa sträckor.

Vi förstår att det är en svår, tråkig och jobbig situation du som resenär ställs inför. Vi vill såklart också slippa uppmaningen att inte resa med oss, men så länge pandemin pågår är den viktigaste prioriteringen att hålla nere smittspridningen.

Innan resan

Frågor att ställa till dig själv vid planerandet av resa:

  • Behöver jag verkligen göra den här resan?

Under pandemin är kollektivtrafiken till för de som verkligen måste resa. Kan du avstå till förmån för någon annan som behöver en plats ombord?

  • Kan jag undvika att resa i rusningstrafik?

Det är hårt tryck på kollektivtrafiken under rusningstrafik då många reser och trängsel kan uppstå.

Rusningstrafiken pågår mellan klockan 06.30-08.30 och 14.30-17.30 under vardagar. Kan du välja en avgång när färre reser med oss?

Det är inte säkert att alla får plats

Eftersom alla ska försöka att hålla avstånd ombord kan det innebära att bussen blir fullsatt snabbt. Det innebär att alla som vill resa kanske inte får plats utan behöver invänta nästa buss.

Det är föraren som avgör när bussen är fullsatt och har då rätt att köra förbi kommande hållplatser på linjen. Det är därför viktigt att du planerar din resa och är ute i god tid.

Munskydd rekommenderas

Från den 26 februari rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken i Västmanland alla dagar och alla tider. Rekommendationen gäller personer födda 2004 och tidigare, det vill säga personer från 16 år och äldre. 

Region Västmanland inför skärpta regionala rekommendationer med anledning av att smittspridningen av covid-19 återigen ökar. Rekommendationerna gäller fram till och med den 16 maj, men kan förlängas

Det viktigaste för att hindra smittspridning är att fortsätta hålla avstånd och bara resa om man verkligen måste. 

Rekommendationen om munskydd gäller 

  • alla dagar, alla tider
  • dig som är född 2004 eller tidigare (från gymnasieålder eller äldre)

Eget ansvar 

Munskydd köper du på apotek. Även vissa försäljningsombud, livsmedelsbutiker och fackhandel säljer munskydd för engångsanvändning. Du ansvarar själv för att ha munskydd i kollektivtrafiken. 

Du som är kund hos VL och inte har möjlighet att skaffa dig, eller glömt, munskydd kan hämta munskydd för dagens resor på vårt kundcenter vid Centralstationen i Västerås mot uppvisande av giltig biljettTillgången kan dock komma att variera och det är inte garanterat att det finns munskydd att hämta vid varje tillfälle. 

Så använder du engångsmunskydd rätt

För dig som reser med kollektivtrafiken rekommenderas engångsmunskydd, som du använder och sedan kasserar. Återanvänd inte. Munskyddet tar du på innan du kliver på bussen eller tåget och tar av när du klivit av. 

Var noga med att dina händer är rena när du sätter på dig munskyddet och se till att det täcker näsa och mun. Ta inte med dina händer på munskyddet när du har det på dig och sprita händerna igen när du tagit av det. 

Kasta det använda munskyddet i papperskorg för att inte skräpa ned. Finns det ingen papperskorg kan du ta med det hem och slänga i hushållssoporna. 

Se Folkhälsomyndighetens instruktion "Så använder du engångsmunskydd". Du hittar instruktionen under "dokument" på den här sidan.  

Kom ihåg:

  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna ofta
  • Res med ansvar – och bara om du måste

Till dig som skolelev

Störst trängselproblematik är det på linjer där många grundskole- och gymnasieelever reser.

Det är därför viktigt att du som är skolelev tänker över transport till och från skolan extra noga.

Finns det ett annat alternativ att ta sig till skolan än att åka med bussen så ber vi dig att göra det.

Så funkar det på bussen

Resenärer går ombord via bussens andra dörr. Det är viktigt att låta avstigande gå av först.

Vid bussens andra dörr finns viseringsmaskinen där Resekort/biljett blippas som vanligt.

Förändringar i busstrafiken

Linje 11, 12 och 13 i Västerås är inställda och kommer att läggas ned i december 2021. 

Beslut är taget om att en ny linje ska tas fram i december 2021 som kommer att trafikera delar av de gamla linjerna. Mer information kommer längre fram.