Pendlarkort

Biljetten finns för resor i hela länet och för alla ålderskategorier. Du har en bestämd sträcka eller en zon. Biljetten gäller i 30 dagar och laddas på ditt resekort.

Resekortet

Om du vill åka med ett resekort behöver du köpa ett grönt kort vid första köpet. Kortet kostar 30 kronor och biljetten laddas sen på kortet. 

Tåggiltighet

Pendlarkort och länskort gäller på både tåg och buss. Med pendlarkortet väljer du en bestämd sträcka inom Västmanlands län, till exempel Sala-Västerås. Länskorten är giltiga i hela länet.

Kom ihåg att visera ditt kort på perrongen innan du stiger på.

Autogiro

Du som reser med pendlarkort eller länskort kan välja att betala med autogiro. Det blir både enklare och billigare. 

Du betalar för de 10 första månaderna och får två månader utan kostnad.

Vilket kort passar dig?

Du kan betala med autogiro om du köper ett pendlarkort eller länskort för ålderskategori vuxen, inte senior eller skolungdom. Samtliga resekort som betalas med autogiro gäller för obegränsat antal resor tills du säger upp autogirot.

Pendlarkortet

Med pendlarkortet kan du resa obegränsat på tåg och bussar inom en bestämd zon eller på en viss sträcka inom Västmanlands län.

Länskortet

Med länskortet kan du resa obegränsat på tåg och bussar inom hela Västmanlands län. Kortet gäller även till vissa orter utanför länsgränsen.
Kontakta kundservice om du har frågor om kortens giltighet. 

Om du reser med tåg

När du reser med tåg ska resekortet viseras på perrongen före påstigning. Vid en kontroll behöver du visa upp både resekortet och biljetten från automaten.

Så här beställer du autogiro

Ladda ner, fyll i, skriv ut och posta autogiroansökan som finns under "Dokument" på den här sidan. Portot är betalt, du behöver inget frimärke. Skicka in blanketten till oss:

Region Västmanland
Kollektivtrafikförvaltningen
Svarspost 2062 11 00
728 00 Västerås

Kontrollera att ditt kontonummer stämmer och kom ihåg att skriva under. Vi behöver ha din beställning senast den 15:e i månaden innan du vill börja resa med kortet. Ansökningsblanketten finns också att hämta hos vårt kundcenter i Västerås. 

Hur funkar det?

Du väljer när kortet ska börja gälla

När du betalar via autogiro gäller ditt kort tills vidare, från och med den 1:a i den månad du väljer som startmånad. Ditt medgivande behöver vi ha senast den 15:e i månaden innan autogirot ska börja gälla. Ditt autogiro fortsätter därefter automatiskt tills du själv säger upp avtalet med VL.

Två månader på köpet för varje 12-månadersperiod

För varje tolvmånadersperiod betalar du fullt månadspris för månaderna 1–10, och får sedan de två sista månaderna utan kostnad. I samband med varje ny tolvmånadersperiod justeras priset automatiskt efter gällande priser. Det priset är du sedan garanterad för nästkommande tolv månader.

Tappa-bort-garanti för dig med autogiro

Om du tappar bort ditt kort erbjuder vi tappa-bort-garanti. Spärra ditt kort genom att ringa kundservice så får du ett nytt skickat hem till dig. VL ersätter inga kostnader för resor du gör från att du tappat ditt Resekort tills att du får ditt nya.

Om du vill avsluta ditt autogiro 

Om du vill avsluta ditt autogiro behöver vi ha en skriftlig uppsägning via post eller mejl. Den måste finnas hos oss senast den 15:e månaden före uppsägningen. Om du till exempel vill säga upp ditt kort från och med 1 januari måste vi ha din uppsägning senast den 15 december.

Du kan göra på två sätt:

  1. Mejla den ifyllda och scannade uppsägningsblanketten till kundcenter.vl@regionvastmanland.se. Skriv ”Uppsägning Autogiro” i ämnesraden.
  2. Du kan också skicka in uppsägningsblanketten till:
    Region Västmanland
    Kollektivtrafikförvaltningen
    Svarspost 2062 11 00
    728 00 Västerås.

Portot är betalt, du behöver inget frimärke.

Om du avslutar autogirot innan den tionde betalningen inom den pågående 12-månadersperioden går du miste om de två sista kostnadsfria månaderna.

3. Biljetter och kort

I detta avsnitt hittar du vad som gäller för VL:s biljetter och resekort.

Giltighet

3.1 Som giltig biljett räknas VL:s alla biljetter och kort, och andra biljetter som har godkänts av Kollektivtrafikmyndigheten.

3.2 En giltig biljett är en bekräftelse på avtal mellan Kollektivtrafikmyndigheten/VL och resenären i enlighet med dessa köp- och resevillkor ingår.

3.3 Du ansvarar för att ha en giltig biljett innan du går på bussen och ska när som helst under resan kunna visa upp den giltiga biljetten för förare eller kontrollant.

3.4 Du ansvarar för att din biljett är aktuell och gäller rätt ålderskategori och sträcka.

3.5 Vid tågresor ska du varje gång visera ditt resekort i VL:s viseringsautomat på perrongen innan du går ombord.

3.6 Inaktiva enkelbiljetter som du kan köpa hos VL:s kundcenter, fullvärdiga ombud och Mina Sidor, gäller för en resa inom 30 dagar från köp. Övergångstiden för en aktiverad enkelbiljett beror på var biljetten gäller. 

3.7 Enkelbiljetter som du köper på bussen börjar gälla direkt vid köp. Enkelbiljetter som du köper via mobilen gäller i 30 dagar från inköpsdatum och aktiveras i viseringsmaskinen på bussen.

3.8 Rabattkort gäller på vald sträcka/valt område så länge det finns resor kvar på kortet.

3.9 Pendlarkort gäller på vald sträcka/valt område i 30 dagar eller 365 dagar.

3.10 Övergångstiden för varje resa beror på var kortet/biljetten gäller. 

Köp av biljett och kort

3.11 Biljetter och kort kan du köpa hos VL:s kundcenter, hos VL:s ombud, VL-appen, Mina Sidor eller på bussen.

3.12 All försäljning ombord på bussar i VL-trafiken är kontantfri. Godkända betalmedel på bussen är reskassa och betal- och kreditkort.

3.13 I Västerås kommun gäller en särskild ombordtaxa om du köper biljett med betal- eller kreditkort.

Återköp

3.14 Som resenär ansvarar du själv för förlorade biljetter och resekort. Resekort som har skadats på grund av tekniskt fel ersätter VL utan kostnad. Om kortet är trasigt på annat sätt får du betala kortavgiften på 30 kronor för ett nytt resekort.

3.15 Inom en vecka från köpedatumet kan vi köpa tillbaka oanvända resekort. Mot kvitto återbetalar VL resekortets fulla värde kontant. Utan kvitto återbetalar vi istället kortets fulla värde med värdebevis.

3.16 Oanvända resekort som är äldre än en vecka återköper VL bara mot värdebevis. Det gäller med eller utan kvitto. 

3.17 VL återköper reskassa mot en avgift på 100kr. Gäller endast om resekortet är registrerat på Mina Sidor och vid uppvisande av legitimation. Det är endast kontoinnehavaren som kan begära återbetalning av reskassa.
        3.17.1 Du kan begära återköp av reskassa två gånger per kalenderår.
        3.17.2 VL godkänner endast återbetalning på hela beloppet.

3.18 Värdebeviset kan aldrig bytas mot kontanter och gäller ett år från utskriftsdatum om inget annat anges. De kan lösas in hos VL:s kundcenter och alla fullvärdiga ombud.

3.19 Påbörjade resekort ersätts om du har skriftligt intyg på till exempel arbetslöshet, sjukskrivning eller flytt. Vi ersätter enligt lagen vid väsentlig förändring av trafikutbudet.

3.20 Återköp sker hos VL:s kundservice, kontakta dem på 0771-22 40 00 för hjälp med återköpet. Våra butiker eller ombud hanterar inte återköp.

3.21 Särskilda återköpsregler gäller för autogirokunder. Se villkoren för autogiro.

3.22 Enkelbiljetter återköps inte.

Förlust

3.23 VL ersätter aldrig förlorade resekort som inte är registrerade på Mina Sidor. Däremot ersätter vi resekort som skadats på grund av tekniskt fel utan kostnad.

3.24 Resekort som är registrerade på Mina Sidor omfattas av vår Tappa-bort-garanti. För att nyttja garantin behöver du spärra kortet via Mina Sidor. Se vl.se för mer information.

3.24.1 VL ersätter dig med det som fanns på resekortet vid den tidpunkt då kortet spärrades.
3.24.2 VL ersätter två förlorade resekort utan kostnad. Från och med det tredje förlorade resekortet får du betala 100 kronor för varje nytt kort.
3.24.3 VL ersätter inte dagar som hinner passera på ett periodkort från att det spärras tills att du får det nya. Kortets slutdatum förändras alltså inte.
3.24.4 VL ersätter inga kostnader för resor du gör från att du spärrat ditt resekort tills att du får ditt nya.

3.25 VL ersätter alltid förlorade autogirokort. Förlustanmälan gör du till VL på 0771 22 40 00. 

3.26 VL ersätter två förlorade skolkort utan kostnad. Från och med det tredje kortet får du betala 100 kronor för varje nytt kort. Förlustanmälan gör du till VL:s kundcenter.