10-resorskort

10-resorskortet gäller för 10 enkelresor på buss på en bestämd sträcka, och har en övergångstid på en timme i Västerås kommun och tre timmar i övriga länet.

Kortet finns för alla ålderskategorier och kan köpas för resor i hela länet. Det som finns för seniorer gäller endast för resa inom Västerås kommun. Kortet är inte personligt så du kan låna ut det om du vill.

Kortet gäller så länge du har resor kvar och du kan ladda på flera 10-resorskort samtidigt om du vill ha fler resor än 10.

Vid bussresor kan ni åka flera på samma kort, säg då till föraren innan du blippar kortet. 

Resekortet

Om du vill åka med ett resekort behöver du köpa ett grönt kort vid första köpet. Kortet kostar 30 kronor och biljetten laddas sen på kortet. 

Mina Sidor

Här kan du ladda ditt resekort smidigt och enkelt.

Frågor och svar

Här hittar du svar på många vanliga frågor.

3. Biljetter och kort

I detta avsnitt hittar du vad som gäller för VL:s biljetter och resekort.

Giltighet

3.1 Som giltig biljett räknas VL:s alla biljetter och kort, och andra biljetter som har godkänts av Kollektivtrafikmyndigheten.

3.2 En giltig biljett är en bekräftelse på avtal mellan Kollektivtrafikmyndigheten/VL och resenären i enlighet med dessa köp- och resevillkor ingår.

3.3 Du ansvarar för att ha en giltig biljett innan du går på bussen och ska när som helst under resan kunna visa upp den giltiga biljetten för förare eller kontrollant.

3.4 Du ansvarar för att din biljett är aktuell och gäller rätt ålderskategori och sträcka.

3.5 Vid tågresor ska du varje gång visera ditt resekort i VL:s viseringsautomat på perrongen innan du går ombord.

3.6 Inaktiva enkelbiljetter som du kan köpa hos VL:s kundcenter, fullvärdiga ombud och Mina Sidor, gäller för en resa inom 30 dagar från köp. Övergångstiden för en aktiverad enkelbiljett beror på var biljetten gäller. 

3.7 Enkelbiljetter som du köper på bussen börjar gälla direkt vid köp. Enkelbiljetter som du köper via mobilen gäller i 30 dagar från inköpsdatum och aktiveras i viseringsmaskinen på bussen.

3.8 Rabattkort gäller på vald sträcka/valt område så länge det finns resor kvar på kortet.

3.9 Pendlarkort gäller på vald sträcka/valt område i 30 dagar eller 365 dagar.

3.10 Övergångstiden för varje resa beror på var kortet/biljetten gäller. 

Köp av biljett och kort

3.11 Biljetter och kort kan du köpa hos VL:s kundcenter, hos VL:s ombud, VL-appen, Mina Sidor eller på bussen.

3.12 All försäljning ombord på bussar i VL-trafiken är kontantfri. Godkända betalmedel på bussen är reskassa och betal- och kreditkort.

3.13 I Västerås kommun gäller en särskild ombordtaxa om du köper biljett med betal- eller kreditkort.

Återköp

3.14 Som resenär ansvarar du själv för förlorade biljetter och resekort. Resekort som har skadats på grund av tekniskt fel ersätter VL utan kostnad. Om kortet är trasigt på annat sätt får du betala kortavgiften på 30 kronor för ett nytt resekort.

3.15 Inom en vecka från köpedatumet kan vi köpa tillbaka oanvända resekort. Mot kvitto återbetalar VL resekortets fulla värde kontant. Utan kvitto återbetalar vi istället kortets fulla värde med värdebevis.

3.16 Oanvända resekort som är äldre än en vecka återköper VL bara mot värdebevis. Det gäller med eller utan kvitto. 

3.17 VL återköper reskassa mot en avgift på 100kr. Gäller endast om resekortet är registrerat på Mina Sidor och vid uppvisande av legitimation. Det är endast kontoinnehavaren som kan begära återbetalning av reskassa.
        3.17.1 Du kan begära återköp av reskassa två gånger per kalenderår.
        3.17.2 VL godkänner endast återbetalning på hela beloppet.

3.18 Värdebeviset kan aldrig bytas mot kontanter och gäller ett år från utskriftsdatum om inget annat anges. De kan lösas in hos VL:s kundcenter och alla fullvärdiga ombud.

3.19 Påbörjade resekort ersätts om du har skriftligt intyg på till exempel arbetslöshet, sjukskrivning eller flytt. Vi ersätter enligt lagen vid väsentlig förändring av trafikutbudet.

3.20 Återköp sker hos VL:s kundservice, kontakta dem på 0771-22 40 00 för hjälp med återköpet. Våra butiker eller ombud hanterar inte återköp.

3.21 Särskilda återköpsregler gäller för autogirokunder. Se villkoren för autogiro.

3.22 Enkelbiljetter återköps inte.

Förlust

3.23 VL ersätter aldrig förlorade resekort som inte är registrerade på Mina Sidor. Däremot ersätter vi resekort som skadats på grund av tekniskt fel utan kostnad.

3.24 Resekort som är registrerade på Mina Sidor omfattas av vår Tappa-bort-garanti. För att nyttja garantin behöver du spärra kortet via Mina Sidor. Se vl.se för mer information.

3.24.1 VL ersätter dig med det som fanns på resekortet vid den tidpunkt då kortet spärrades.
3.24.2 VL ersätter två förlorade resekort utan kostnad. Från och med det tredje förlorade resekortet får du betala 100 kronor för varje nytt kort.
3.24.3 VL ersätter inte dagar som hinner passera på ett periodkort från att det spärras tills att du får det nya. Kortets slutdatum förändras alltså inte.
3.24.4 VL ersätter inga kostnader för resor du gör från att du spärrat ditt resekort tills att du får ditt nya.

3.25 VL ersätter alltid förlorade autogirokort. Förlustanmälan gör du till VL på 0771 22 40 00. 

3.26 VL ersätter två förlorade skolkort utan kostnad. Från och med det tredje kortet får du betala 100 kronor för varje nytt kort. Förlustanmälan gör du till VL:s kundcenter.