Vårt uppdrag

Vår verksamhet baseras på två viktiga grunder - samhällsnytta och kundnytta, som utgår från medborgare och resenärer.

Allt vi gör ska driva det kollektiva resandet i Västmanlands län. Detta gäller allt från sponsring, reklam, men även i det dagliga kundmötet.

VL, en del av Region Västmanland, VL är sedan 1 januari 2012 kollektivtrafikförvaltningen, inom Region Västmanland. Landstinget är  regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för utveckling av länets regionala  kollektivtrafik. VL handlägger landstingets myndighetsuppgifter och svarar för den operativa administrationen av kollektivtrafiken i Västmanlands län. Våra uppgifter är bland annat:

  • att arbeta med strategiska lång- och kortsiktiga  planer
  • att utveckla resmöjligheter och system
  • att planera och beställa trafik
  • att utveckla och underhålla hållplatser
  • att samordna tidtabeller och priser
  • att utveckla försäljningskanaler och biljettutbud
  • att informera om och marknadsföra biljetterbjudanden och resmöjligheter

Landstinget har tillsatt en kollektivtrafiknämnd som fattar de beslut som styr förvaltningens verksamhet. Läs mer på regionvastmanland.se