Upphandlingar

Aktuella upphandlingar

För att få ett så fördelaktigt pris som möjligt på den trafik som vi önskar köpa så gör Länstrafiken med jämna mellanrum upphandlingar. Upphandlingarna leder till avtal med olika trafikbolag, som sedan kör trafiken åt oss under en bestämd tid. 

Mer information för Västmanland hittar du på Landstinget Västmanlands Upphandlingsenhets webbsida 

Mer information för Örebro hittar du på Örebro läns landstings upphandlingsenhets webbsida.

För information om upphandlingar i Sörmland vänligen kontakta Henrik Sollenborn, jurist, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, tel.: 0155-26 59 09.

Publicerat den: 4 september 2013